Navigatie overslaan
Blauwborst / Shutterstock Toon alles in de buurt
Blauwborst / Shutterstock

Door Kees Janszen
WetlandWacht

Kees Janszen

Het kijken naar vogels heb ik thuis met de paplepel ingekregen. Als lid van CJN fietsten we door weer en wind naar goede vogelspotlokaties in de regio. Inmiddels heeft het spotten plaats gemaakt voor inventariseren voor Sovon. De afgelopen jaren lag mijn focus voornamelijk op het Natura2000 gebied 'de Veluwe', het beheerplan en het herstel van vogelrichtlijnsoorten. Mijn woonplaats Harderwijk grenst niet alleen aan de Veluwe maar ook aan het Wolderwijd & Nuldernauw. Dit open water is ook Natura2000 en net zoals de Veluwe zijn er vele belangen verbonden aan dit gebied. Ontwikkelen van woningbouw langs het water is erg lucratief. Daarnaast is er steeds meer druk door recreatie en het zogenaamde natuursporten met impact op verstoringsgevoelige soorten. Met mijn kennis van de situatie ter plekke hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de bescherming van kwetsbare soorten. Mocht je vragen hebben of mij iets willen melden dan verneem ik dat graag.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Nuldernauw-Wolderwijd

Kees Janszen:

Vogels vormen een schakel in een keten van een compleet en gezond ecosysteem.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.