Navigatie overslaan
Grevelingen / Johan van Helleman Toon alles in de buurt
Grevelingen / Johan van Helleman Johan van Helleman

Door Johan van Helleman
WetlandWacht

Johan van Helleman

Als wetlandwacht ben ik betrokken bij de lokale vogelbescherming van Schouwen en Duiveland. Ik ben actief lid van de lokale vogelwerkgroep en bestuurslid van de Natuur- en Vogelwacht Schouwen (NVSD) en Duiveland en voor Sovon Vogelonderzoek tel ik ganzen en zwanen en doe ik mee aan de midwintertelling. Ook tel ik voor het MUS-project vogels in de bebouwde kom van Oosterland en in de zomer tel ik er huiszwaluwnesten voor een project van de vogelwerkgroep (VWG). Voor de VWG geef ik samen met enkele andere leden een vogelcursus. Hierin leren we de cursisten het determineren van vogels middels het geluid en kleed. Je kunt contact met mij opnemen met vragen over weide- en stadsvogels en vergunningen en bestemmingsplan-vragen, maar andere vragen over vogels op Schouwen en Duiveland kun je ook aan mij stellen. Ik kan je als het nodig in contact brengen met andere leden van NVSD of de VWG.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Grevelingenmeer zuidwest oever

Kaart Grevelingen Z-oever

Johan van Helleman:

"Vogels zijn mijn vrijheid."

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.