Navigatie overslaan
IJsselmeerkust Friesland / Shutterstock Toon alles in de buurt
IJsselmeerkust Friesland / Shutterstock Jelle Harder

Door Johannes Herder
WetlandWacht

Johannes Herder

Als excursieleider van It Fryske Gea kom ik geregeld in de Makkumerwaarden. Ook na een dag op kantoor ben ik regelmatig in de Makkummer natuur te vinden. Iedere keer is dit weer anders. Steeds weer andere vogels en planten in de verschillende seizoenen. Het van de natuur genieten probeer ik op andere mensen over te brengen. Ik ben een vogelaar in de dop. Alle weidevogels ken ik als oud eierzoeker en nazorger. Zo bij het open water leer ik heel veel andere vogels herkennen. Ik wil graag mijn steentje bijdragen als WetlandWachter om de vogelstand te helpen verbeteren.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Makkummerwaarden

Kaart IJsselmeer - Makkumerwaard

Johannes Herder:

Leren hoe ieder vogeltje gebekt is vind ik geweldig. Een uur buiten waar de vogels fluiten maakt mijn dag goed.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.