Navigatie overslaan
Dwingelderveld / Agami Toon alles in de buurt
Dwingelderveld / Agami

Door Henk Baptist
WetlandWacht

Henk Baptist

In zuidwest Drenthe liggen drie Natura-2000 gebieden, Dwingelderveld, Drents-Friese Wold en Holtingerveld binnen één gemeente Westerveld. Elk natuurparels met een eigen karakter. Bestuurlijk wordt aan de omringende functie landbouw geen enkele beperking opgelegd, waardoor nog steeds toenemende belasting met stikstofverbindingen, verdroging en pesticiden. De gemeente beschouwt de natuurgebieden als recreatiegebieden. Lokale natuurbeschermers hebben daardoor hun handen vol aan de bestuurlijke bescherming.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. Je kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Dwingelderveld

Kaart Dwingelderveld

Henk Baptist:

 Lokale natuurbeschermers moeten juridisch bijten als wetgeving door overheden wordt genegeerd.

Heb je een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan je vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met je persoonlijke gegevens.