Toon alles in de buurt

Door Henk Baptist

Henk Baptist

Het Krammer-Volkrak is sinds 1987 afgesloten van de Oosterschelde en een zoet meer geworden. De natuur heeft tijd nodig om zich aan een nieuwe situatie aan te passen. Pas de laatste jaren gaat de vogelwaarde van het gebied sterk vooruit. Het gebied wordt bedreigd doordat de overheden telkens ruimte willen geven aan economische ontwikkelingen. Ik ben dus vooral planologisch actief.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Mijn werkgebied

Krammer-Volkerak

Henk Baptist:

"Natuur kent geen beloningen of straffen, enkel gevolgen. Ik doe dit vrijwilligerswerk om de waarden van de natuur een stem te geven en te beschermen tegen belangen."

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.