Navigatie overslaan
Nederrijn / Hans Peeters Toon alles in de buurt
Nederrijn / Hans Peeters Sonja Fris

Door Sonja Fris
WetlandWacht

Sonja Fris

In de reeks uiterwaarden aan de noordoever van het deel van de Nederrijn tussen Rhenen en Wijk bij Duurstede (N2000 Rijntakken) ligt een pareltje voor vogel- en plantenliefhebbers: de Amerongse Bovenpolder. Echt genieten! Daarnaast spelen in verschillende uiterwaarden natuurontwikkelingsprojecten die grotendeels uitgevoerd zijn. Bij Wijk bij Duurstede nog niet. Hier worden de plannen en uitvoering gekoppeld aan de dijkversterking (vanaf 2021). Verschillende belangen, recreatieve ontwikkelingen en gebruik (bijv. honden), falend beheer en toezicht, en agrarisch belangen knellen regelmatig met de natuurbelangen. Bij de plannen ben ik betrokken via de lokale natuur- en milieuvereniging. De functie als WetlandWacht is een toevoeging om de komende jaren de vinger aan de pols te houden.

Wat doet een WetlandWacht?

Voor de bescherming van wetlands werkt Vogelbescherming Nederland samen met een effectief systeem van vrijwilligers: het netwerk van WetlandWachten. De ongeveer 85 WetlandWachten in Nederland fungeren als ogen en oren in het veld. Ze houden ‘hun’ wetland in de gaten en ondernemen actie als er bedreigende ontwikkelingen voor natuur zijn. Verder stimuleren ze lokale en regionale beschermingsactiviteiten waar mogelijk. WetlandWachten hebben vaak veel kennis van vogels en hun leefomgeving en van het natuurgebied waar zij actief zijn. U kunt contact opnemen met de WetlandWacht over ontwikkelingen in desbetreffend natuurgebied die relevant zijn voor vogels.

Werkgebied

Neder-Rijn noordoever tussen Wijk bij Duurstede en Rhenen

Sonja Fris:

Mijn passie ligt op gebied van natuur en landschap. Vogels kijken is een prachtig deel van mijn natuurbeleving. Maar ook het constructief meedenken in plannen om daarmee bij te dragen aan het behoud en herstel van natuurkwaliteiten is voor mij belangrijk.

Heeft u een vraag die niet specifiek over dit wetland gaat? Stel dan uw vraag hier

Contact WetlandWacht

Uw gegevens
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.