Navigatie overslaan
Naar de website

Geef de strandplevier veilige broedplekken

Geef de strandplevier veilige broedplekken

Algemeen
€ 15
€ 30
€ 75
Anders, nl.
Minimum bedrag is € 3.
betekent 10m2 nieuw broedgebied
Titel
Privacy Waarborg
Kijk hier hoe Vogelbescherming omgaat met uw persoonlijke gegevens.