Navigatie overslaan

Live

Vijver

Live

Bliek

Live

Kerkuil

Live

Gierzwaluw

Live

Merel

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Pimpelmees

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Torenvalk

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Bosuil

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Kuikenoverzicht van Bliek 2021

Bonnie | Geplaatst op 30 juli 2021, 19:15 | Vind ik leuk | Bewaar dit filmpje | 213x

Helaas is Beleef de Lente bijna afgelopen, zo ook voor Bliek. We hebben deze anderhalve maand veel kuikens gezien. Niet alleen van de soorten die hier een broedkolonie hebben, maar ook van soorten zoals de bergeend en de brandgans.

Er volgt ook nog een speciaal soortenoverzicht!

Dank aan alle kijkers, tipgevers en voor alle binnengekomen vragen! Het was een mooi Beleef de Lente seizoen voor dit eiland.

Een deel van de audio in de video is niet die van de stream zelf. Het is afkomstig van de scholekstersstream die in mei is beëindigd. De vogelgeluiden zijn afkomstig van de Vogelgidspagina's:

Visdief

Nijlgans

Grote stern

Kokmeeuw

Dwergstern

Dwergmeeuw

Krakeend

Witte kwikstaart

Aalscholver

Brandgans

Zwartkopmeeuw

Scholekster

Bergeend

Kluut

Bekijk meer filmpjes over

Bliek Nestelen Eieren & Broeden Opvoeden Alle Beleef de Lente filmpjes