naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Havik

Live

Steenuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Groene specht

Uitgevlogen

Kauw

Uitgevlogen

Zwarte stern

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Holenduif

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Zeearend

Jonge ZWARTE STERN is nu vliegvlug!   *   Ook tweede jonge OOIEVAAR maakt eerste vlucht!   *   Jonge OOIEVAAR maakt eerste vlucht!   *   Hoe waardeert u BELEEF DE LENTE? Vul de enquete in!   *   KERKUIL vrouw weer terug in nestkast

Colofon Beleef de Lente

Redactie / eigenaar website:

Vogelbescherming Nederland
Postbus 925
3700 AX Zeist
030 - 69 37 700
info [at] vogelbescherming.nl

Zonder voorafgaande toestemming kunt u geen informatie overnemen van deze website. Voor toestemming wendt men zich tot het Servicecentrum van Vogelbescherming.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website wordt aangeboden. Ook aanvaardt Vogelbescherming Nederland geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze informatie.

Bouw website

Aan Zee, Erasmusweg 19, 2202 CA Noordwijk aan Zee, welkom@aanzee.nl

Vormgeving

Jungle Minds, Grasweg 79, 1031 HX Amsterdam, info@jungleminds.nl

Leveren en plaatsen webcams:

Enting Films en HWC Hardware Connect

Streaming:

Jetstream, Groningen, info@jet-stream.com

Beeld

Alle door Vogelbescherming geplaatste foto's op deze website voldoen aan de door Vogelbescherming gehanteerde criteria voor verantwoorde vogelfotografie.

Op deze site gebruikt Vogelbescherming Nederland soms foto's van fotobureaus.

(c) Illustraties vogels: Elwin van der Kolk

Subsidiegevers

Het lesmateriaal van Beleef de Lente In de klas is mede mogelijk gemaakt door:

  • Prins Bernard Fonds, het Scheltema-Breet Natuurfonds 
  • NME Fonds gemeente Amsterdam
  • M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting
  • een particuliere stichting