Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Ooievaar

Colofon Beleef de Lente

Redactie / eigenaar website:

Vogelbescherming Nederland
Postbus 925
3700 AX Zeist
030 - 69 37 700
info [at] vogelbescherming.nl

Zonder voorafgaande toestemming kunt u geen informatie overnemen van deze website. Voor toestemming wendt men zich tot het Servicecentrum van Vogelbescherming.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die op deze website wordt aangeboden. Ook aanvaardt Vogelbescherming Nederland geen verantwoordelijkheid voor directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van deze informatie.

Leveren en plaatsen webcams:

Enting Films en HWC Hardware Connect

Streaming & recording:

Jet-Stream, Groningen, info@jet-stream.com.

In 2018 is er voor Beleef de Lente 830TB traffic verbruikt. Jest-Stream is the preferred streaming platform for leading broadcasters, publishers, sports clubs, events, studios, advertising agencies, video producers and brands.

Bouw website:

Aan Zee, Erasmusweg 19, 2202 CA Noordwijk aan Zee, welkom@aanzee.nl

Vormgeving website
Jungle Minds, Grasweg 79, 1031 HX Amsterdam, info@jungleminds.nl

 

Beeld(rechten):

Alle door Vogelbescherming geplaatste foto's op deze website voldoen aan de door Vogelbescherming gehanteerde criteria voor verantwoorde vogelfotografie. Op deze site gebruikt Vogelbescherming Nederland soms foto's van fotobureaus.

(c) Illustraties vogels: Elwin van der Kolk

 

Live streams, videoclips, en beelden (in welke vorm dan ook) van Beleef de Lente mogen niet zonder toestemming van Vogelbescherming Nederland worden overgenomen in enigerlei vorm (zoals op websites van derden). Toestemming voor het overnemen of gebruik van beelden kunt u verkrijgen door contact op te nemen met het servicecentrum van Vogelbescherming. Na het verlenen van toestemming dient u bij de beelden altijd de naam van Vogelbescherming Nederland te vermelden met bronvermelding (dat kan een hyperlink zijn).

Het auteursrecht (c) van alle beelden van Beleef de Lente (in de vorm van livestreams, videoclips, screenshots, enz) ligt bij Vogelbescherming Nederland en haar in Beleef de Lente samenwerkende partners. Ook opnames met screen grabbers van Beleef de Lente beelden vallen onder het auteursrecht.

Subsidiegevers

Het lesmateriaal van Beleef de Lente In de klas is mede mogelijk gemaakt door: