Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Torenvalk

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Internationaal noodsignaal - SOS voor de scholekster

Tineke Hoekstra | zaterdag 13 mei 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 187x

Terwijl de broedpopulatie van de ‘bonte piet’ achteruit holt, hebben we het geluk bij Beleef de Lente om te genieten van onze broedende scholekster. Nog een paar weken en dan zien we hoop ik de pullen op camera uit het ei kruipen. Genieten dus, maar voor hoelang?

Schijnwerpers

Het gaat namelijk niet goed met de scholekster. Daarom staat deze vogel opnieuw - na 15 jaar - weer volop in de schijnwerpers. Opnieuw? Ja, en dat is een unicum. Vogelbescherming en Sovon zijn er al twintig jaar verantwoordelijk voor, maar nog nooit ging een vogelsoort in de herkansing. Deze twijfelachtige eer valt dus te beurt aan de scholekster De problemen van deze soort stapelen zich namelijk op en het is alle hens aan dek om de vogel die absoluut thuishoort in het Nederlands landschap te beschermen. 

Nationale pechvogel

We weten nog te weinig over de scholekster die ook te vinden is op het Wad. Leefgebieden genoeg, maar de vogel heeft het lastig. Volgens Sovon solliciteert de scholekster dan ook op de titel nationale pechvogel. We moeten deze weidevogel die zowel op het land als in de stad broedt beter leren kennen en onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de achteruitgang te keren.

Naast weide- en wadvogel is de scholekster steeds vaker te vinden in de stad. En we weten daar nog te weinig over het broedsucces. De vogel broedt er graag op daken, maar vindt daar bijvoorbeeld geen bescherming tegen hitte of regen. En pullen verdwijnen soms in de regenpijp. Op de site https://www.scholeksterophetdak.nl worden alle gegevens van de dakbroeders bijgehouden. 

Het meest zien we de scholeksters in agrarisch gebied. De vogel heeft weinig nodig en bouwt met een paar schelpen en stenen een nest dat open en bloot ligt en makkelijk te vinden is door grondpredatoren. Om het nestsucces te verhogen zijn verspreid over het land een aantal broedplatforms neergezet, waarop ze een nest kunnen maken en waar de vos of bunzing geen kans maken. In dit jaar van de scholekster wordt bekeken wat het effect is van deze broedpalen.

Daarnaast willen onderzoekers meer weten over de kuikenoverleving, het broedsucces. Want net als bij de grutto overlijden de kuikens in een vroeg stadium. Om dat beter in beeld te brengen zijn er speciale opties toegevoegd aan de invoerapplicaties die gebruikt worden voor de scholeksternesten. Ook kunnen vrijwillgers in het agrarisch gebied extra gegevens invoeren in de Boerenlandvogelmonitor over de overleving van de kuikens.

Challenge

Er zijn verschillende projecten waar vogelliefhebbers aan mee kunnen doen. Zo is er een challenge wie de meest geringde vogels vindt. Waar duiken ze op, broeden ze daar, waar ze zijn geringd en waar gaan de jong geringde vogels naartoe om zich te vestigen.
De winnaar krijgt naast eeuwige roem een mooi prijs, lees ik op de site van Stichting Onderzoek Scholekster, afgekort SOS….een terecht noodsignaal!

Vogelliefhebbers, -vrijwilligers en -onderzoekers; iedereen wordt opgeroepen om zijn steentje bij te dragen zodat we niet voor de derde keer een jaar moeten uitroepen voor deze mooie steltloper.

En dat ik op Schiermonnikoog het prachtige schelle geroep van mijn favoriete vogel kan blijven horen. 


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Boerenlandvogels Alle Beleef de Lente blogs