naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Slechtvalk

Live

Kerkuil

Live

Steenuil

Live

Kauw

Live

Ooievaar

Live

Huiszwaluw

Live

Voedertafel

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Havik

Eerste vliegoefeningen jonge huiszwaluw   *   Hoe zal het de jonge vogels vergaan in deze tropische dagen?   *   Vierde zwaluwjong groeit als kool   *   Vandalen? Of gewoon slimme vogels..   *   Voor alle vaders❤️
Toon alle blogs & vlogs

Door Ronald van Harxen
Voorzitter werkgroep STONE

In de maand van mei ...

Ronald van Harxen, STONE | donderdag 8 maart 2018 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 390x

... leggen alle vogels een ei. Dit versje, dat bijna iedereen wel kent, werd geschreven door professor Schlegel en verscheen in 1868 in zijn kloeke boek over de Natuurlijke Historie van Nederland. Heel erg goed opgelet tijdens de biologieles op school had onze professor blijkbaar niet, want ...
Voorlopige resultaten ei-poll

... behalve de kwartel en de spriet legt ook de steenuil in de meimaand niet. Nagenoeg alle steenuilen leggen in april, zo rond het midden van de maand, dat weet inmiddels iedere kijker naar Beleef de Lente. Kijk maar eens naar de bovenstaande grafiek. Daar zien we de voorlopige resultaten van de de ei-poll.

Klimaaropwarming?

Dat had hij kunnen weten, onze professor. Nu kan het natuurlijk zijn dat de steenuilen in zijn tijd wat later met de leg begonnen dan vandaag de dag. Van opwarming van het klimaat was nog nauwelijks sprake toen. Laten we dus niet te hard oordelen over deze professor. Hij schreef tenslotte wel een prachtig boek over alle in Nederland voorkomende vogels. En dat 150 jaar geleden!

Dongen eerder dan Winterswijk?

Wanneer in april de steenuilen bij Beleef de Lente precies hun eerste ei leggen, is ieder jaar weer onderwerp van levendige discussies in de chat. Zij die het zeker menen te weten, doen een gooi naar de eeuwige roem en doen mee aan de jaarlijkse ei-poll. Anjo schreef er al over in haar blog van dinsdag. De poll staat voorlopig nog wel even open, maar het is zeker aardig een tussenstand te laten zien. In bovenstaand grafiekje heb ik alle op dit moment genoemde data tegen elkaar uitgezet, met het aantal keren dat voor die datum gekozen is. De rode balkjes staan voor Dongen, de blauwe voor Winterswijk. Voor Dongen komt de gemiddelde datum uit op 6 april en voor Winterswijk op een paar dagen later, 10 april. Dat zou betekenen dat beide vroeger zijn dan het gemiddelde van alle steenuilen in Nederland in de afgelopen 40 jaar. Niet onmogelijk, maar …

"somtijds zes of zeven rondachtige witte eijeren"

Nog even terug naar onze professor. Wat hij verder schrijft over de steenuil is best interessant, en verschilt niet echt van de kennis van nu.

“Hij vertoeft bij voorkeur op boomen, in de nabijheid van dorpen of boerenwoningen, en zwerft in het najaar of het gure jaargetijde in het rond. Hij houdt zich over dag schuil, en voedt zich vooral met muizen en insekten, maar eet ook kleine vogels en hagedissen. Men vindt zijn eenvoudig nest in holen van boomen, in muren en rotsspleten; het bevat vier of vijf, somtijds zes of zeven rondachtige witte eijeren.” (let op: de taalfouten zijn van de hand van de professor en niet van mij!)

Minder eieren?

Opvallend is dat hij wel legsels van zes en zeven eieren noemt, maar niet van drie. Nu weten we niet hoe vaak 'somtijds' precies is, maar vandaag de dag zijn dergelijk grote legsels echt schaars. Zouden steenuilen in de tijd van Schlegel gemiddeld grotere legsels hebben gehad? Verleidelijke speculatie! Ik spit nog eens verder en dan kom ik er later een keer op terug.

Trek in eeuwige roem: doe een gok en tik een eitje in de poll!


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek coördineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs

Deel dit bericht