naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Slechtvalk

Live

Kerkuil

Live

Steenuil

Live

Kauw

Live

Ooievaar

Live

Huiszwaluw

Live

Voedertafel

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Havik

M en V kerkuilen hebben de kast weer voor zichzelf!   *   De jonge huiszwaluw maakt zijn eerste vlucht!   *   De drie jonge ooievaar zijn volleerde vliegers geworden   *   Vier van de vijf jonge kerkuilen maken al regelmatig uitstapjes buiten de kast   *   Zeldzame vlinder bezoekt de steenuilenkast!
Toon alle blogs & vlogs

Door Wim van Nee
STORK

De (on)zin van het ringen (1)

Wim van Nee, STORK | vrijdag 11 mei 2018 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 335x

Nu de jongen er zijn, komen vanzelf weer vragen naar voren over het ringen van de jongen. Waarom gebeurt dat eigenlijk en is het allemaal wel nodig? Verstoort het niet teveel? Allemaal volkomen terechte vragen.
Ringen? Goed om je eerst achter de oren te krabben.

Waarom ringen?

Momenteel wordt ieder jaar 40 tot 50 % van de jongen geringd. Dit gebeurt als ze ongeveer vijf weken oud zijn. Door het ringen worden ooievaars individueel herkenbaar, waardoor het mogelijk is ze over een langere periode te volgen. Dit vormt de basis voor de verzameling van gegevens. Met die gegevens kan onderzoek worden gedaan. Het levert inzicht op in het leven van ooievaars.

Onderzoek

Onmisbaar voor onderzoek zijn de waarnemingen van geringde ooievaars in het veld en de registratie ervan. Deze waarnemingen kunnen worden vastgelegd met het meldprogramma van het Vogeltrekstation, www.griel.nl.

Het individueel kenmerken van vogels maakt, samen met de veldwaarnemingen, studies mogelijk naar:

Dispersie:
Waar vestigen ooievaars zich? Hoe verspreiden ze zich over de omgeving?

Sociaal gedrag:
Welke partner wordt gekozen? Hoe nesttrouw en hoe partnertrouw zijn ooievaars? Hoe verdraagzaam zijn ze tegenover soortgenoten?

Levensduur en jaarlijkse sterfte:
Op welke leeftijd sterven ze? Hoeveel ooievaars sterven jaarlijks en wat zijn de gevolgen ervan voor de populatie?

Reproductie en populatiegroei:
Hoeveel jongen worden er gemiddeld per broedpaar geboren? Is de aanwas voldoende om de jaarlijkse sterfte te compenseren?

Migratie:
Welke trekroutes worden gevolgd? Aan welke gevaren worden ooievaars blootgesteld? Is trekgedrag altijd hetzelfde of treden er veranderingen op? Wat zijn de gevolgen van klimaatsverandering op het trekgedrag van vogels? Mogelijk geeft een verandering in het trekgedrag van vogels tijdige waarschuwingen voor grote veranderingen.

Dit zijn grote vraagstukken, waarbij ringonderzoek en het registreren van waarnemingen kunnen bijdragen aan het zoeken naar verklaringen. Wilt u hier meer over lezen, kijk dan ook op de website van het Vogeltrekstation, www.vogeltrekstation.nl.

 

Moéten de jongen geringd worden?

Het antwoord op deze vraag is: Nee, het moet niet en soms is het zelfs helemaal niet wenselijk. Alleen dát deel van de jongen moet worden geringd om populatieonderzoek mogelijk te maken. Als de spreiding over het land goed is, dan is ongeveer 15 % al voldoende.

In een volgend weblog ga ik verder in op deze ringinspanning, maar ook op haalbaarheid en verstoring.

 

Wim

 


STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs

Deel dit bericht