Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Torenvalk

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

De Alde Feanen

Albert Eggens | donderdag 30 maart 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 150x

Onze beleef de lente zeearenden wonen in het Friese natuurgebied De Alde Feanen. Maar wat is dat eigenlijk?

Oorsprong

De Alde Feanen vrij vertaald de oude venen is een natuurgebied in het midden van Friesland. Een laagveengebied dat is ingeklemd tussen kleigebied in het noorden en westen en de zandgronden aan de oostkant. Deze klei- en zandgronden vinden zijn oorsprong in de ijstijd, de klei die opgestuwd is in de eerste ijstijd en de zandgrond opgeblazen in de tweede ijstijd. Met het smelten van de ijskappen steeg onder andere het grondwater wat één van de vele redenen is geweest om tot ideale omstandigheden te komen voor het ontstaan van laagveen.
Dankzij het smelten van de ijskappen door het warmer wordende klimaat steeg de zeespiegel ook. De zee kwam daardoor diep landinwaarts maar wist het veengebied net niet te bereiken waardoor het intact bleef.

Cultuurlandschap

Uiteindelijk is het gebied totaal verveend. Toen men erachter kwam dat als je veen ging drogen het uitermate geschikt was om als brandstof te gebruiken voor onder andere koken en om het huis mee op te warmen ging men in de loop van tientallen jaren het gebied massaal ontginnen. Eerst met omdijkte petten, later werd dit gedaan door middel van ribben dit zijn stroken die niet werden afgegraven en waarop de turf gedroogd en afgevoerd werd. Door het afgraven kwam het gebied een stuk lager te liggen waardoor het overstroomde en de ribben en ander hooggelegen gebieden werden stukgeslagen door het water en de meren en plassen ontstonden die er vandaag de dag nog altijd zijn. Ook de ribben zijn er nog altijd te zien. Wat overbleef was een cultuurlandschap gecreëerd door mensen waar men niks meer mee kon. Uiteindelijk nam de natuur zelf het heft weer in handen. De gebieden raakten weer begroeid en de petten werden weer moeras.

Van boerenland naar natuur en recreatie

In de vorige eeuw werden meerdere meren weer ingepolderd en geschikt gemaakt voor kleinschalig boerenlandschap. Echter met de schaalvergroting van de landbouw werd het gebied steeds meer ongeschikt om er nog rendabel te kunnen boeren. Boerderijen in het gebied maakten plaats voor recreatiewoningen en natuur. De landerijen en polders vormden ideale broed- en foerageergebieden voor de weidevogels en andere dier soorten. Zoals dus ook de zeearenden. Het vele water en weidegebied zorgt voor ideale omstandigheden als broedt en jachtgebied van de zeearenden en misschien in de toekomst zelfs wel voor de visarend. Mocht je nog meer willen lezen over de Alde Feanen kijk dan even op de site van It Fryske Gea en/of op de site van nationaal park de Alde Feanen

Rust

Nog even kijkend naar het nest, hier gebeurt op dit moment niet zoveel en dat is goed. De zeearenden zijn verstoringsgevoelig en zijn dus gebaat bij rust. Nog ongeveer twee weken en dan valt er weer veel te beleven op en rondom het nest. Nog even genieten van de rust dus.

Bron gebruik: https://www.np-aldefeanen.nl/

 


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Zeearend Alle Beleef de Lente blogs