Helaas

Pascal Stroeken, STONE | donderdag 18 mei 2017 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 385x

Eén jong in de Winterswijkse nestkast heeft het jammer genoeg niet gehaald. In de loop van de dag werd al duidelijk dat één van de jongen roerloos in het nest lag.
het dode jong ligt bij de prooivoorraad

Op dit moment, donderdagavond, zien we dat het dode jong door het vrouwtje buiten de nestkom is gelegd, te midden van de prooien die moeder en haar kroost omringen. Het lijkt voor ons kijkers hard, maar dit is zoals het gaat bij steenuilen (en veel andere vogelsoorten). Om een dood jong wordt niet getreurd. Het leven gaat door en dat betekent: het voeden van de andere drie jongen.

Voedsel

Het dode jong wordt bovendien nu als voedsel beschouwd. De kans is groot dat we binnenkort zien dat het jong door moeder aan de andere nestjongen wordt opgevoerd. Misschien geen fijn gezicht, maar wel een teken van efficiëntie: niets wat als voedsel kan dienen gaat verloren. (update: zie filmpje Kuiken redde het niet).

Veel kijkers zullen zich nog herinneren dat we dit in 2015 ook hebben gezien. Toen ging een al wat groter nestjong dood en werd na enig heen- en-weer gesleep door het nest uiteindelijk gevoerd aan zijn nestgenootjes.

Doodsoorzaak onduidelijk

Over de precieze doodsoorzaak valt weinig zinvols te zeggen. Aan het voedselaanbod ligt het zeker niet, dat is uitstekend zoals we kunnen zien aan de vele muizen die op voorraad liggen. Het meest waarschijnlijke is dat het jong al van meet af aan een slechte conditie had. Wat we ook niet weten is welke van de vier het was, in de zin van volgorde van uitkomst. Het hoeft zeker niet per se het laatst uitgekomen jong te zijn.

Sterfte van kleine nestjongen

Sterfte van kleine nestjongen komt regelmatig voor. Soms treffen we bij nestcontroles een (deel van een) dood jong aan tussen de prooivoorraad (zie bijvoorbeeld dit blog, eerste foto). Vaker komt het voor dat we geen dood jong aantreffen maar uit de waarnemingen wel kunnen opmaken dat er zeer waarschijnlijk sprake was van jongensterfte, bijvoorbeeld als we bij een eerste bezoek vier eieren aantroffen en bij een volgend bezoek drie kleine jongen. In veel van zulke situaties zullen alle vier de eieren wel zijn uitgekomen (anders zouden we wel een niet-uitgekomen ei aantreffen), maar is één van de jongen reeds gestorven en opgegeten.

Positief

Om positief te eindigen: de andere jongen lijken het uitstekend te maken. Ze zijn zeer levendig, verdringen elkaar bij het verdelen van het voedsel. Over voedsel gesproken, dat is er in overvloed. Vader Winterswijk heeft afgelopen nacht een knappe prestatie geleverd en veel muizen aangevoerd!

 


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek coördineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Deel dit blogartikel

Lees meer blogartikelen over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs

Kijk live en ontdek