Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Huismus

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

De “Bonte Piet”

De scholekster is de enige weidevogel die ook op daken broedt. In de traditionele broedgebieden gaan de aantallen scholeksters hard achteruit, maar in de stad doen ze het beter. De scholekster is dus ook een echte stadsvogel geworden. In agrarische gebieden waar aan intensieve weidevogelbescherming wordt gedaan – zoals polder Eemland – doen de scholeksters het nog wél goed.
scholekster / Nature in Stock

Even voorstellen: de scholekster

Scholkester in het kort

Aanwezig: In het broedseizoen in heel Nederland, buiten het broedseizoen langs de kust.
Voedsel: wormen en emelten (larven van langpootmuggen)
Aantal in Nederland: ongeveer 30.000 broedparen
Broedtijd: april-juni
Aantal eieren: 3-4
Aantal legsel: 1
Broedduur: 27 dagen
Uitvliegen: De kuikens verlaten direct het nest en kunnen na ongeveer 35 dagen vliegen.

Waar leven scholeksters?

Buiten het broedseizoen overwinteren alle scholeksters langs de kust. In het broedseizoen zijn ze door heel Nederland te vinden behalve op de Veluwe. Ze broeden op de kwelder, in agrarische gebieden en in steden op platte daken. De aantallen broedparen gaan hard achteruit, maar in de stad brengen ze relatief veel jongen groot.

Nest

Het nest van de scholekster is niet meer dan een kuiltje in de grond, spaarzaam bekleed met wat schelpjes, steentjes of stro. Ze broeden ook op grinddaken en op paaltjes. Broedt van half april tot eind juni. Het mannetje draait een aantal kuiltjes. Het vrouwtje kiest vervolgens in welke ze 3 of 4 eieren legt. Het broeden wordt eerlijk tussen de twee ouders verdeeld en na 27 dagen kruipen de kleine scholeksters uit het ei. Dezelfde dag nog verlaten ze het nest en gaan ze aan de wandel, maar ze worden nog lang gevoerd door de ouders.

Voedsel

In tegenstelling tot bijvoorbeeld kieviten zijn scholeksters weidevogels die hun jongen voeren. Dat is nodig ook, want ze broeden steeds vaker op daken en op het dak is vaak niks te eten te vinden. De ouders halen de wormen en emelten uit de bermen en grasvelden om het gebouw en voeren de jongen op het dak. Als je een volwassen vogel met een worm in de snavel naar een dak ziet vliegen, weet je zeker dat er jongen zijn! Op het boerenland waar de camera nu staat, kunnen ze lekker dichtbij voedsel voor hun jongen vinden.

Grutto Eemland / Jouke Altenburg Grutto Eemland / Jouke Altenburg

Collectief Eemland

De camera staat op het boerenland in de Eempolder, globaal het gebied rond Bunschoten-Spakenburg, het noordelijkste puntje van de provincie Utrecht. De polder is uniek omdat bij het beheer van het overgrote deel van het boerenland hier rekening wordt gehouden met de weidevogels.

Vanaf 2016 zijn de provincies het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaan regelen via zogenaamde agrarische collectieven. Een agrarisch collectief is een samenwerkingsverband dat bestaat uit agrariërs en andere grondgebruikers in een begrensd gebied. Zij hebben zich vrijwillig verenigd voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Daarbij wordt dan werk gemaakt van de bescherming van weidevogels, worden landschapselementen (zoals knotbomen) onderhouden en worden bijvoorbeeld sloten ecologisch geschoond en kruidenrijke akkerranden aangelegd.

Gele kwikstaart / Elwin van der Kolk Gele kwikstaart / Elwin van der Kolk

Collectief Eemland is een van de succesvolste van de 40 agrarische collectieven in Nederland. De landelijke achteruitgang van kwetsbare weidevogels als grutto en kievit is hier niet alleen tot stilstand gebracht, er is zelfs sprake van een voorzichtige toename.

De camera van Beleef de Lente komt zeer waarschijnlijk bij een kievitsnest te staan. Als de jongen het nest verlaten hebben – het zijn nestvlieders, dus dat is al snel nadat ze uit het ei zijn – wordt de camera bij een van de fantastische plas-drasgebieden neergezet. Hier kunnen we dan fraaie soorten zien als grutto’s, krakeenden, gele kwikstaarten en nog veel meer. Daarnaast kunnen we genieten van ouderwets Hollandse poldervoorjaarsgeluiden. Hier zingt de veldleeuwerik nog, die op veel plekken in Nederland inmiddels aan het verdwijnen is.

Hoe we dit alles in beeld krijgen, is een verhaal op zich, een kievit broedt immers niet in een nestkast, maar ergens op het veld. Hoe krijg je daar een camera bij? Luc Enting, verantwoordelijk voor de camera’s bij Beleef de Lente, komt met de oplossing: een mobiele zender. ,,We hebben een karretje voorzien van enkele forse zonnepanelen en robuuste accu’s en op dit karretje is ook een zender geïnstalleerd. We zetten de zender een flink eind van het nest, waarna we met een lange kabel de camera aansluiten. Die staat namelijk wél dicht bij het nest. De beelden kunnen we op deze manier naar onze computer sturen, die in een nabijgelegen boerderij staat. We zorgen er daarbij meteen ook zo goed mogelijk voor dat er geen potentiële nestrovers op de mobiele zender gaan zitten.”

Help de boerenlandvogels

Er is helaas bijna geen geschikt leefgebied meer voor typische boerenlandvogels zoals de grutto, kievit of patrijs. Vogelbescherming is vastberaden om te investeren in de volle rijkdom van het Nederlandse landschap. Vol drassige, bloemrijke weides
en natuurrijke akkers.

Help mee en doneer

Onze boerenlandvogels

Waar hoor je nog het heldere 'grutto, grutto’? De vogels van het boerenland hebben onze hulp nodig, vóór de allerlaatste vogel of bloem verdwenen is. Onze inzet: meer natuurrijk boerenland.

Hoe kun je helpen?