Over Beleef de Lente

Wat is Beleef de Lente?

Beleef de Lente is sinds 2007 de gratis website van Vogelbescherming Nederland waar je ongeveer tussen 1 maart en 1 juli (in 2015 al vanaf 15 februari) met webcams live kan kijken naar vogels in hun nest. Miljoenen bezoekers over de hele wereld hebben zo de afgelopen jaren de spectaculaire en verborgen gebeurtenissen van de broedvogels gevolgd. Beleef de Lente is te vinden op vogelbescherming.nl/beleefdelente.

Wat is Beleef de Lente In de klas?

Sinds 2012 is er een scholenversie van Beleef de Lente: Beleef de Lente Junior. Leerkrachten van groep 1 tot en met 8 kunnen hier onder andere lesmateriaal downloaden. Sinds dit seizoen heet onze ‘jeugdafdeling’ Beleef de Lente In de klas. Kinderen kunnen hier filmpjes zien van Beleef de Lente die speciaal voor kinderen van toelichting zijn voorzien. Daarnaast heeft de pagina vrijwel iedere dag een nieuw vogelweetje en andere interessante informatie. Beleef de Lente In de klas is te vinden op vogelbescherming.nl/beleefdelente/indeklas.

Waarom verzorgt Vogelbescherming deze website?

Vogelbescherming Nederland is dé vereniging voor iedereen die van vogels houdt en ze wil beschermen. Met ruim140.000 leden willen we de leefgebieden van vogels beschermen, of dat nou in de natuur, de stad of op het platteland is. Met de webcams van Beleef de Lente kan iedereen vogels leren kennen op een makkelijke en toch spannende manier. Je ziet dingen die normaal voor je verborgen blijven, en krijgt zo bewondering en respect voor hoe de vogels hun jongen groot brengen. Wil je ook meehelpen vogels beschermen? Voor slechts € 27,- ben je lid en ontvang je ook nog eens 5 keer per jaar het blad Vogels!

Wie zitten er achter Beleef de Lente?

Beleef de Lente is een campagne van Vogelbescherming Nederland. Het is de grootste publiekscampagne van Vogelbescherming waarvoor tientallen vrijwilligers en medewerkers in de weer zijn. Binnen Vogelbescherming zijn collega’s van de afdelingen Communicatie (projectleiding, website, voorlichting en perszaken), Marketing (leden- en fondsenwerving) en Bescherming (inhoudelijke ondersteuning) betrokken. Daarnaast zijn diverse Soortwerkgroepen en Vogelwerkgroepen en alle andere vrijwilligers onmisbaar voor het slagen van Beleef de Lente en Beleef de Lente In de klas. In totaal werken jaarlijks tussen de 50 en 70 vrijwilligers aan Beleef de Lente. Vogelbescherming blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor Beleef de Lente.

Worden vogels verstoord door de camera’s?

Nee. De camera’s worden alleen geplaatst bij vogelsoorten die geen last hebben van de camera’s. Als er ook maar een klein risico op verstoring is door de camera’s, plaatsen we ze niet. Dankzij de deskundige inbreng en hulp van de vrijwilligers van de soortwerkgroepen weten we precies welke vogel in beeld gebracht kan worden, en waar en wanneer je uit de buurt moet blijven. Daarnaast installeren we de camera’s altijd voordat het broedseizoen begint. Zo kan de vogel, als hij een nestplek uitzoekt, wennen aan de camera in de buurt.

Waarom grijpt Vogelbescherming niet in als er iets met een vogel gebeurt?

De vogels voor de camera zijn wilde vogels, die zelf hun voedsel zoeken, nestplaats bouwen of zoeken en hun jongen groot brengen. De vogels die in nestkasten broeden, doen dat omdat de natuurlijke broedholtes in oude bomen of gebouwen steeds schaarser worden. Wij plaatsen de vogel niet in de kast, de vogel bepaalt waar hij broedt en wat hij eet. Dat is de vrije natuur, en Vogelbescherming laat via Beleef de Lente zien wat er tijdens het broedseizoen in de vrije natuur allemaal kan gebeuren. Vogelbescherming kiest ervoor om de natuur haar gang te laten gaan en niet in te grijpen in natuurlijke processen. Ook al kan het emotioneel zijn om te zien dat een vogel het moeilijk heeft of sterft. Maar wat voor de camera’s van Beleef de Lente te zien is, kan in principe in elk ander nest ook gebeuren zonder dat we daar weet van hebben.

Waarom worden sommige vogels geringd?

Voor onderzoek is het nodig om de levensloop van een vogel te kunnen volgen. Sommige Soortwerkgroepen, zoals Steenuilen Overleg Nederland (Stone), doen dit soort onderzoek (Stone bij steenuilen). Een van de methoden om dit te doen is jonge vogels een ring met een unieke code om hun poot doen. Elke keer dat de vogel later gezien wordt door vogeltellers en onderzoekers, wordt de code doorgegeven en geregistreerd. Zo krijgen we zeer waardevolle informatie over onder meer verspreiding, broedsucces en leeftijd, met als uiteindelijke doel dat we deze soorten beter kunnen beschermen. De Soortwerkgroepen die vogels ringen, hebben daartoe allemaal de benodigde vergunningen. Vogelbescherming staat hier achter en staat toe dat sommige vogels ten tijde van Beleef de Lente een ring krijgen. Het ringen doet geen pijn en duurt zo kort mogelijk, waardoor verstoring tot een minimum wordt beperkt. De vogels ondervinden heel weinig last van de ring.

Hoe kan ik meedoen met Beleef de Lente?

Dat kan op twee manieren. Je kunt je registreren zodat je bijvoorbeeld berichten kunt plaatsen in het Clubhuis. Op die manier kun je praten met andere geregistreerde kijkers. Je kunt als je ingelogd bent ook vragen stellen en filmtips doorgeven. Daarnaast draait Beleef de Lente voor een belangrijk deel op de tomeloze inzet van veel vrijwilligers.

Ik wil Beleef de Lente steunen

Help mee om 'Beleef de Lente' mogelijk te maken.Uw waardering en steun voor 'Beleef de Lente' en het werk van Vogelbescherming kunt u laten blijken met een eenmalige gift op bankrekening NL.44.INGB.00.00.65.65.00 o.v.v. ‘donatie Beleef de Lente’. 

Waarom zie ik advertenties bij Beleef de Lente?

Om Beleef de Lente in de lucht te houden is erg veel geld nodig. De kosten voor Beleef de Lente worden elk jaar hoger. Daarom moet Vogelbescherming op zoek naar nieuwe manieren om extra geld te krijgen. Een methode om dat te doen is via het plaatsen van advertenties. Op die manier blijft Beleef de Lente gratis toegankelijk voor iedereen. Daarnaast kunt u zelf ook uw steentje bijdragen! Steun bijvoorbeeld Beleef de Lente en het andere werk van Vogelbescherming met een eenmalige donatie

Help mee de vogels te beschermen! Genieten van vogels en vogels beschermen gaat hand in hand. In het veld met een kijker, in de tuin bij de voedertafel: vogels kijken is fascinerend, spannend en soms ontroerend. Maar zonder onze bescherming redden ze het niet. Vogelbescherming Nederland komt op voor vogels en hun leefgebieden.