Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Pimpelmees

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Vijver

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Bosuil

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Boerenlandvogels

Bij het inzaaien op de 28 april was er nog niets, 6 mei werd het nest gevonden met drie eieren. De broedtijd is 24-27 dagen, dus waarschijnlijk rond de dertigste.

Onder de volgende link kun je heel veel vinden over de Rosse Grutto

https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/rosse-grutto

 

Toen we op 28 maart j.l. live gingen was het beeld behoorlijk ingezoomd en zagen we eigenlijk maar een klein stukje maisland.

Niettemin konden we toen al enkele voorbijgangers spotten. Omdat de broedperiode nog  maar net begonnen was besloten uit te zoomen, waardoor we een stukje meer land zien. Ik vermoed zo tussen de 12 en 15 m2 die we zien.

En wat hebben we al veel langs kunnen zien komen.

Op de eerste locatie vlak voordat we live gingen zagen we al:

-          Grauwe Ganzen

-          Rennende hazen

-          Grutto

-          Holeduif

-          Spreeuwen

-          De Kneu

-          Langsvliegende Knobbelzwanen

-          Tureluur

-          Spreeuwen

 

Ook op de nieuwe locatie en nadat er uitgezoomd was kwam we veel van bovengenoemde vogels langs, maar ook enkele ‘nieuwe’

-          Wilde eend (m en v)

-          Jonge Kokmeeuw

-          Volwassen Kokmeeuw

-          Slobeend

-          Witte Kwikstaart

-          Scholekster

-          Meerkoet

-          Watersnip (alleen nachtopname)

-          Waterral (alleen nachtopname)

-          Graspieper (?)

-          Kemphaan

 

En als insect hebben we al eens een keer duidelijk de Hommel gezien.

 

Er zijn drie eieren gezien, of het er vier zijn geworden is niet met zekerheid te zeggen. Het wordt vanzelf duidelijk als de eieren uitkomen.

 

 

 

Vanmorgen vroeg heeft ze vrij lang met de kop in de veren geslapen. Ook overdag doen ze het wel eens.
Iedere dag hebben ze wel eens de kop in de veren.
Je ziet dan in deze houding dat ze wel regelmatig een oog open doen, dus altijd alert. En dat moet wel natuurlijk zo op de grond on een open veld. Het gevaar ligt altijd op de loer! In het clipje van Romke "Een rustig nachtje" kun je zien dat een haas haar niet verstoort, maar ze heeft vast wel met een oog open gezeten.