Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Torenvalk

 

Nee, de jonge torenvalken worden niet geringd. De kast zit te hoog en is te open, waardoor het gevaarlijk zou zijn om de kast te benaderen - door de schrik zouden de valken van een gevaarlijk grote hoogte naar beneden kunnen springen/vallen.

 

 

We kunnen dit niet op de dag af zeggen, maar in april gebeurt het nog niet. Op 8 april begon ze echt met broeden, en de broedduur kan 27-31 dagen zijn. De eerste week van mei, zo vanaf de 5e zou het kunnen gebeuren.

Het blijkt dat onze mannelijke (Euraziatische) torenvalken meestal geen broedvlek ontwikkelen.
De Amerikaanse torenvalken ontwikkelen wel een broedvlek.
Blijkbaar mogen de Nederlandse torenvalkmannen alleen de eitjes warm houden als V weg is.

 

Er is hier niet echt iets over bekend, zolang de torenvalken bij elkaar in de buurt blijven zullen ze elkaar waarschijnlijk wel herkennen. Zodra ze zich echter naar andere territoria verspreiden zal de kans op herkenning later niet zo groot zijn. Ook de kans dat ze elkaar dan nog tegen zullen komen is klein.

 

 

De Torenvalk wordt geholpen door het plaatsen van broedkasten. De afgelopen jaren is het aantal Torenvalken ernstig afgenomen, sinds 2017 staan ze op de rode lijst, wat betekent dat ze als bedreigd worden beschouwd.

In dit blog kan je meer informatie lezen. 

 

 

Gemiddeld genomen zijn de omgevingen in de herfst 1-2 km2, in de winter 2-5 km2 en zomers 3-6 km2, de afmetingen in de zomer hebben waarschijnlijk te maken met het feit dat de vogels als “paar” en gebied bezetten. De meeste torenvalken hebben een vrij klein territorium rondom hun nest, onduidelijk is hoe groot dit is.

 

 

Het aantal natuurlijke nestplaatsen voor de Torenvalk neemt in Nederland af, ze worden geholpen door nestkasten te plaatsen. Bij voorkeur minimaal 4 meter boven de grond, waarbij een vrije aanvliegroute belangrijk is, alsook een open zicht op de omgeving. De watertoren waar de Beleef de Lente Torenvalken leven heeft een hoogte van ruim 38 meter, de nestkast van de torenvalken bevindt zich op 28 meter hoogte.

 

De Torenvalk broedt graag in nestkasten, of in open land. Torenvalken bouwen zelf geen nest. Ze broeden in oude kraaiennesten, of in Nederland tegenwoordig vooral in speciale open of halfopen torenvalkkasten met turf erin. Ook in nissen in gebouwen, en in het buitenland op rotsrichels en in rotsspleten. 

 

 

De Torenvalk is monogaam, echter door het aflezen van ringen is gebleken dat voor de broedtijd vaak van partner wordt gewisseld. Het aantal vrouwen wat van partner wisselt is wat groter. Ze komen wel in dezelfde broedkast terug.

 

Torenvalken zijn gespecialiseerd in het vangen van kleine zoogdieren, zoals muizen. Ook wel zangvogels van open land, kuikens van weidevogels, grote insecten (kevers, sprinkhanen e.d.), vooral als er geen muizen zijn. 

 

De Man heeft een grijze kop, een roodbruine rug en vleugels met donkere vlekken.

De Vrouw heeft een roodbruine kop en rug en vleugels met strepen.