Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Torenvalk

De voedering door vrouw is instinct, ze geeft aan dat er eten is..door lokgeluidjes. Een open bekje betekent honger, dus daar gaat wat in. Ze let niet op wie wat gekregen heeft. 

Mooi te zien toen man een muis bracht en die niet kwijt kon en die neerlegde bij kuikens; geen lokgeluid en geen/nauwelijks reactie kuikens toen dat gebeurde. Dus een hele trits aan acties-reacties leidt tot voederen en open bekjes.

 

 

Hier de kuikenpoll torenvalk:

Ooievogel: 3 Mei 11:22
HarrieSpotter: 4 Mei 14:30
Sheraatje: 4 Mei 20:45
Eloy: 5 Mei 4:15
Alicja: 5 Mei 7:00
Moderator 14: 5 Mei 9:10
Milanoo: 5 Mei 14:21
Bonja e: 5 Mei 16:00
Lanoceuse: 6 Mei 6:00
Gela60: 6 Mei 11:11
PienVJ: 6 Mei 13:30
Simpelmees: 6 Mei 14:25
DMK1970: 6 Mei 16:20
Carrie2: 7 Mei 9:23
TigerBeaty; 8 Mei 4:45
Ina Bol: 8 Mei 10:08
Frietkip: 9 Mei 6:13
Nini: 10 Mei 7:00
Glennie: 11 Mei 7:34
GerdaR: 11 Mei 11:00
Miekekijktvogels: 13 Mei 13:00

Beste Blauwvinger,

Er is hier sprake van een vervolglegsel, 1 ei zal niet uitkomen, vermoedelijk wegens verstoring heeft het 2 ei heel lang op zich laten wachten maar daarna verliep alles spoedig.

https://www.vogelbescherming.nl/beleefdelente/torenvalk/achtergrond-torenvalk. Hier lees je dat dit gebruikelijk is 4-6 eieren.

Het gaat leuk druk worden in de kast.

Met vriendelijke groeten

Team Torenvalk

 

Nee, de jonge torenvalken worden niet geringd. De kast zit te hoog en is te open, waardoor het gevaarlijk zou zijn om de kast te benaderen - door de schrik zouden de valken van een gevaarlijk grote hoogte naar beneden kunnen springen/vallen.

 

 

We kunnen dit niet op de dag af zeggen, maar in april gebeurt het nog niet. Op 8 april begon ze echt met broeden, en de broedduur kan 27-31 dagen zijn. De eerste week van mei, zo vanaf de 5e zou het kunnen gebeuren.

Het blijkt dat onze mannelijke (Euraziatische) torenvalken meestal geen broedvlek ontwikkelen.
De Amerikaanse torenvalken ontwikkelen wel een broedvlek.
Blijkbaar mogen de Nederlandse torenvalkmannen alleen de eitjes warm houden als V weg is.

 

Er is hier niet echt iets over bekend, zolang de torenvalken bij elkaar in de buurt blijven zullen ze elkaar waarschijnlijk wel herkennen. Zodra ze zich echter naar andere territoria verspreiden zal de kans op herkenning later niet zo groot zijn. Ook de kans dat ze elkaar dan nog tegen zullen komen is klein.

 

 

De Torenvalk wordt geholpen door het plaatsen van broedkasten. De afgelopen jaren is het aantal Torenvalken ernstig afgenomen, sinds 2017 staan ze op de rode lijst, wat betekent dat ze als bedreigd worden beschouwd.

In dit blog kan je meer informatie lezen. 

 

 

Gemiddeld genomen zijn de omgevingen in de herfst 1-2 km2, in de winter 2-5 km2 en zomers 3-6 km2, de afmetingen in de zomer hebben waarschijnlijk te maken met het feit dat de vogels als “paar” een gebied bezetten. De meeste torenvalken hebben een vrij klein territorium rondom hun nest, onduidelijk is hoe groot dit is.

 

 

Het aantal natuurlijke nestplaatsen voor de Torenvalk neemt in Nederland af, ze worden geholpen door nestkasten te plaatsen. Bij voorkeur minimaal 4 meter boven de grond, waarbij een vrije aanvliegroute belangrijk is, alsook een open zicht op de omgeving. De watertoren waar de Beleef de Lente Torenvalken leven heeft een hoogte van ruim 38 meter, de nestkast van de torenvalken bevindt zich op 28 meter hoogte.

 

De Torenvalk broedt graag in nestkasten, of in open land. Torenvalken bouwen zelf geen nest. Ze broeden in oude kraaiennesten, of in Nederland tegenwoordig vooral in speciale open of halfopen torenvalkkasten met turf erin. Ook in nissen in gebouwen, en in het buitenland op rotsrichels en in rotsspleten. 

 

 

De Torenvalk is monogaam, echter door het aflezen van ringen is gebleken dat voor de broedtijd vaak van partner wordt gewisseld. Het aantal vrouwen wat van partner wisselt is wat groter. Ze komen wel in dezelfde broedkast terug.

 

Torenvalken zijn gespecialiseerd in het vangen van kleine zoogdieren, zoals muizen. Ook wel zangvogels van open land, kuikens van weidevogels, grote insecten (kevers, sprinkhanen e.d.), vooral als er geen muizen zijn. 

 

De Man heeft een grijze kop, een roodbruine rug en vleugels met donkere vlekken.

De Vrouw heeft een roodbruine kop en rug en vleugels met strepen.