Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Ooievaar

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Torenvalk

 

Het kuiken zit op een richel onder de kast, of op de grond. Dat kunnen we niet zien helaas. De ouders verzorgen het jong buiten de kast verder. En of we hem terug zien in de kast? Wie weet, het zou wel leuk zijn!

 

 

Er is hier niet echt iets over bekend, zolang de torenvalken bij elkaar in de buurt blijven zullen ze elkaar waarschijnlijk wel herkennen. Zodra ze zich echter naar andere territoria verspreiden zal de kans op herkenning later niet zo groot zijn . Ook de kans dat ze elkaar dan nog tegen zullen komen is dan klein.

 

 

 

De Torenvalk wordt geholpen door het plaatsen van broedkasten. De afgelopen jaren is het aantal Torenvalken ernstig afgenomen, sinds 2017 staan ze op de rode lijst, wat betekend dat ze als bedreigd worden beschouwd.

Via deze link naar de blog kan je meer informatie lezen:

https://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=bdlsocial.save&blog=2584 

 

 

Gemiddeld genomen zijn de omgevingen in de herfst 1-2 km2, in de winter 2-5 km2 en zomers 3-6 km2, de afmetingen in de zomer hebben waarschijnlijk te maken met het feit dat de vogels als “paar” en gebied bezetten. De meeste torenvalken hebben een vrij klein territorium rondom hun nest, onduidelijk is hoe groot deze is.

 

 

 

Het aantal natuurlijke nestplaatsen voor de Torenvalk neemt in Nederland af, ze worden geholpen door nestkasten te plaatsen. Bij voorkeur minimaal 4 meter boven de grond, waarbij een vrije aanvliegroute belangrijk is, alsook een open zicht op de omgeving. De watertoren waar de Beleef de Lente Torenvalken leven heeft een hoogte van ruim 38 meter, de nestkast van de torenvalken bevindt zich op 28 meter hoogte.

 

 

De Torenvalk broedt graag in nestkasten, of in open land. Torenvalken bouwen zelf geen nest. Ze broeden in oude kraaiennesten, of in Nederland tegenwoordig vooral in speciale open of halfopen torenvalkkasten met turf erin. Ook in nissen in gebouwen, en in het buitenland op rotsrichels en in rotsspleten. 

 

 


De Torenvalk is monogaam, echter door het aflezen van ringen is gebleken dat voor de broedtijd vaak van partner wordt gewisseld. Het aantal vrouwen wat van partner wisselt is wat groter. Ze komen wel in dezelfde broedkast terug.


 

Torenvalken zijn gespecialiseerd in het vangen van kleine zoogdieren, zoals muizen. Ook wel zangvogels van open land, kuikens van weidevogels, grote insecten (kevers, sprinkhanen e.d.), vooral als er geen muizen zijn. 

 

Torenvalken worden normaliter geringd vóórdat ze kunnen vliegen en dat gaat dus bij deze kast niet omdat die niet afgesloten kan worden en er dus het gevaar bestaat dat ze omlaag vallen.

De jonge torenvalken zullen hier dus niet geringd worden.

Torenvalken beginnen pas met echt broeden als het op één na laatste of laatste ei is gelegd. 

Door pas met broeden te beginnen als bijna alle eieren er zijn, kruipen de jonge valken bijna tegelijk uit het ei.

De Man heeft een grijze kop, een roodbruine rug en vleugels met donkere vlekken.

De Vrouw heeft een roodbruine kop en rug en vleugels met strepen.