Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Slechtvalk

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Kauw

Live

Scholekster

Live

Visarend

Live

Oehoe

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Torenvalk

 

De Torenvalk wordt geholpen door het plaatsen van broedkasten. De afgelopen jaren is het aantal Torenvalken ernstig afgenomen, sinds 2017 staan ze op de rode lijst, wat betekend dat ze als bedreigd worden beschouwd.

Via deze link naar de blog kan je meer informatie lezen:

https://www.vogelbescherming.nl/index.cfm?act=bdlsocial.save&blog=2584 

 

 

Gemiddeld genomen zijn de omgevingen in de herfst 1-2 km2, in de winter 2-5 km2 en zomers 3-6 km2, de afmetingen in de zomer hebben waarschijnlijk te maken met het feit dat de vogels als “paar” en gebied bezetten. De meeste torenvalken hebben een vrij klein territorium rondom hun nest, onduidelijk is hoe groot deze is.

 

 

 

Het aantal natuurlijke nestplaatsen voor de Torenvalk neemt in Nederland af, ze worden geholpen door nestkasten te plaatsen. Bij voorkeur minimaal 4 meter boven de grond, waarbij een vrije aanvliegroute belangrijk is, alsook een open zicht op de omgeving. De watertoren waar de Beleef de Lente Torenvalken leven heeft een hoogte van ruim 38 meter, de nestkast van de torenvalken bevindt zich op 28 meter hoogte.

 

 

De Torenvalk broedt graag in nestkasten, of in open land. Torenvalken bouwen zelf geen nest. Ze broeden in oude kraaiennesten, of in Nederland tegenwoordig vooral in speciale open of halfopen torenvalkkasten met turf erin. Ook in nissen in gebouwen, en in het buitenland op rotsrichels en in rotsspleten. 

 

 


De Torenvalk is monogaam, echter door het aflezen van ringen is gebleken dat voor de broedtijd vaak van partner wordt gewisseld. Het aantal vrouwen wat van partner wisselt is wat groter. Ze komen wel in dezelfde broedkast terug.


 

Torenvalken zijn gespecialiseerd in het vangen van kleine zoogdieren, zoals muizen. Ook wel zangvogels van open land, kuikens van weidevogels, grote insecten (kevers, sprinkhanen e.d.), vooral als er geen muizen zijn. 

 

Torenvalken worden normaliter geringd vóórdat ze kunnen vliegen en dat gaat dus bij deze kast niet omdat die niet afgesloten kan worden en er dus het gevaar bestaat dat ze omlaag vallen.

De jonge torenvalken zullen hier dus niet geringd worden.

Torenvalken beginnen pas met echt broeden als het op één na laatste of laatste ei is gelegd. 

Door pas met broeden te beginnen als bijna alle eieren er zijn, kruipen de jonge valken bijna tegelijk uit het ei.

De Man heeft een grijze kop, een roodbruine rug en vleugels met donkere vlekken.

De Vrouw heeft een roodbruine kop en rug en vleugels met strepen.