Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Huismus

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
vrouw merel

Door Christ Grootzwagers
Natuurvereniging Ken en Geniet

Wat u moet weten

Christ Grootzwagers | maandag 22 juni 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 783x

Er speelt weer van alles af bij Beleef de Lente en de emoties beginnen los te komen. Heel blije emoties als er een ei gelegd is, uitkomt of een jong uitvliegt. Medeleven als het even tegen zit, een jong dat overlijdt, of net als hier, de man die verongelukt is. Hoe nu verder? Wat gaat er gebeuren?
Jonge merels net uit het ei

Waarom grijpt Vogelbescherming niet in als er iets met een vogel gebeurt?

De vogels voor de camera zijn wilde vogels, die zelf hun voedsel zoeken, nestplaats bouwen of zoeken en hun jongen groot brengen. De vogels die in nestkasten broeden, doen dat omdat de natuurlijke broedholtes in oude bomen of gebouwen steeds schaarser worden. Wij plaatsen de vogel niet in de kast, de vogel bepaalt waar hij broedt en wat hij eet. Dat is de vrije natuur, en Vogelbescherming laat via Beleef de Lente zien wat er tijdens het broedseizoen in de vrije natuur kan gebeuren.

Vogelbescherming kiest ervoor om de natuur haar gang te laten gaan en niet in te grijpen in natuurlijke processen. Ook al kan het emotioneel zijn om te zien dat een vogel het moeilijk heeft of sterft. Maar wat voor de camera’s van Beleef de Lente te zien is, kan in principe in elk ander nest ook gebeuren zonder dat we daar weet van hebben. U als kijker zult het daarmee moeten doen, zie ook het blog van Linda.

Natuurlijk voorbereid

Heel de natuur houdt rekening met verliezen. Zeg maar hoe meer nakomelingen, hoe meer men te maken krijgt met slachtoffers. Alle leven is gebaseerd op overleving van de soort. Bij vogels betekent dit simpelweg, hoe meer eitjes er gelegd worden, hoe meer het er niet zullen redden tot zelf nestelen, zeg maar voortplanten. Kijken we naar de soorten van Beleef de Lente van dit seizoen, dan spant de nijlgans de kroon. Maar liefst 9 eieren kwamen uit, hoeveel van de 9 zullen het redden? De kauw, we weten hoe het daar afgelopen is, toch legt deze weinig eitjes. Als ze succesvol uitvliegen, dan komen er weinig verliezen voor. Een aanval door een marter is als het ware ingecalculeerd. Andere nesten in dezelfde omgeving waren immers wel succesvol. Nee de kauw is echt geen bedreigde soort. De kerkuil, de vaste kijkers weten het vaak al bij de leg van de eitjes, zijn dit er veel, dan zal de jongste over het algemeen de minste kans maken. De sterkste zal overleven, meestal degene die als eerste uit het ei kruipt. Bij de ooievaar hetzelde laken en pak. Het koolmeesnestje, slechts 2 van de zes hebben het gered, toch genoeg om de soort in stand te houden.

En onze merel?

Ons koppel heeft tot nu toe 8 nakomelingen op de wereld gezet. Toch kwam er nog een derde broedsel met 4 eitjes. Als er van deze 12 na een jaar er nog 3 leven, dan is dit genoeg, om de soort in stand te houden. Statistieken welke al vele jaren bijgehouden worden bewijzen dit. De kille cijfers spreken boekdelen, hoe het er in de natuur aan toe gaat. De ene soort heeft vele natuurlijke vijanden, de andere haast geen. De zeearend hoeft geen 12 eieren te leggen, doodeenvoudig omdat deze bijna geen vijanden heeft.

Emoties

Bij de chatters, die veel kijken onstaat een band met hun vogels. Allerlei oplossingen worden aangedragen, we zien dit elk jaar. Toch is men akkoord gegaan met de spelregels van Beleef de Lente, zoals bovenaan in dit blog omschreven. Het lijkt keihard, om niet in te grijpen, maar is dat ook zo? Wat is het resultaat, als zwakke vogels geholpen worden? 

De sterksten overleven

De sterksten zullen zich ook voortplanten, zodat het voortbestaan van de soort gegarandeerd wordt. Zouden alle zwakke vogels geholpen worden, dan gaat de soort er op achteruit. Zwakken brengen ook zwakke jongen voort, met als gevolg een gevaar op het voortbestaan van de soort.

Stand van zaken

Tot op heden weet ons vrouwtje zich uitstekend te redden. Donderdag zouden er al eitjes uit kunnen komen. Dan wordt het spannend, komen ze allemaal dezelfde dag uit, dan zijn de kansen gelijk verdeeld. Zit er toch een dag tussen, dan loopt de nakomer al een achterstand op. Zeker bij een eenoudergezin kan dit funest zijn. Maar laat ons nog niet treuren en samen uitkijken naar het geluksmoment van het uitkomen. Samen zullen we juichen en samen zullen we mogelijk ook een traan wegpinken, dat is echter van latere zorg.

holenbroeders


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Merel Alle Beleef de Lente blogs