Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Vroege vogelfotografie

Jennifer Romeijn | vrijdag 17 april 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 728x

Ons koolmeesvrouwtje is begonnen met het leggen van haar eieren! De teller staat al op drie stuks. Vandaag de dag zijn we extra voorzichtig met broedende vogels, maar vroeger niet. Alles voor de foto…

In 1839 werd de ontdekking van de fotografie openbaar gemaakt. De fotografie stond toen nog in de kinderschoenen en er moest nog volop mee ge-experimenteerd worden voordat foto’s echt bruikbaar werden.

 

Vogelfotografie

Rond 1900 kwam de natuurfotografie in Nederland op. Vooral vogels waren hierbij een geliefd onderwerp. Door de beperkingen van de fotocamera’s in die tijd (voorbereiden kostte tijd, je kon maar één foto per keer maken, nauwelijks zoombereik, camera’s hadden moeite met beweging) konden fotografen zich eigenlijk alleen op nestfotografie richten. De sluiters van de camera's maakten echter geluid, waardoor de vogels vaak verschrikt op de foto stonden.

 

Verstoring

Behalve deze vorm van verstoring kwam opzettelijke nestverstoring ook voor. Denk hierbij aan het aaien van jonge vogels (en een foto laten maken terwijl je dat doet), het weghalen van takjes bij een nest die je niet mooi op de foto vindt staan of zelfs het uitgraven van grondnesten (waardoor het nest dus duidelijker zichtbaar wordt voor roofdieren!). Maar de natuurfotografen van begin twintigste eeuw gingen verder dan dat: wat doe je als je een nest bovenin een boom wilt fotograferen, maar het zoombereik van je camera niet zo ver reikt? Simpel: dan laat je de boom omzagen en de boomtop in de grond zetten. Vervolgens ga je in je schuilplaats zitten en maak je alsnog een foto van het vogelnest: ‘een druk op den knop en het tafereeltje was gekiekt’. In die tijd was er nog nauwelijks kritiek op dit soort verstoring, nu moeten we hier niet aan denken. Stel je voor we onze koolmees uit haar boom zouden zagen…!

 

Ook positief

De vogelfotografie had echter niet alleen negatieve gevolgen voor de vogels zelf. De foto’s werden namelijk ook in allerlei kranten, boeken en tijdschriften verwerkt en gebruikt bij de ledenwerving van natuur- en vogelbeschermende organisaties. Zo zagen mensen mooie afbeeldingen van vogels en werden de vogels als het ware dichterbij gebracht. Mensen werden zo op den duur bewust gemaakt van de charme en het nut van vogels en later van de noodzaak van hun bescherming.

 

» Bron van het citaat: Vogel-idyllen: van diverse pluimage door Johannes Vijverberg. Rotterdam: W.L.&J. Brusse’s Uitgevers-maatschappij, 1928. Pagina 9.

Nu kunnen we via camera's in de nestkast kijken, daar hoeven we geen bomen voor om te hakken!

Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Koolmees Alle Beleef de Lente blogs