Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Representatief?

Pascal Stroeken, STONE | dinsdag 10 maart 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 779x

U kent ze wel: enquêtes onder Nederlanders op basis van representatieve steekproeven. Hierover nadenkend riep dit bij mij de vraag op: hoe zit het eigenlijk met het webcampaar? Zijn onze man en vrouw wel representatief voor het gemiddelde Nederlandse steenuilenkoppel?

In onze blogs hebben we regelmatig geschreven over de niet te onderschatten bijdrage van de webcamobservaties aan onze kennis over steenuilen. Door ze 24/7 te volgen hebben we al veel geleerd over onder meer de eileg, het uitkomen van de eieren, de prooiaanvoer en het opgroeien van de jongen. Meer in het bijzonder zijn de webcams van grote waarde om het gedrag van de uilen beter te leren kennen. En met name het individuele gedrag, want dat hebben we in al die jaren ook gezien: de ene steenuil is de andere niet. Er zijn beslist individuele verschillen te ontwaren tussen de opeenvolgende mannen, vrouwen (en koppels) en jongen die we in de loop van de jaren voor de cams hebben gehad.

 

Opgehokt

Neem bijvoorbeeld het opgehokte gedrag van het huidige webcamstel. We verklapten eerder al dat man en vrouw sinds eind november vrijwel dagelijks van zonsopang tot zonsondergang zij-aan-zij in de nestkast verblijven. Onafscheidelijk van elkaar én van hun nestkast. Ik geef toe, het was de afgelopen maanden ook meestal geen fijn weer om buiten te vertoeven, maar is dit gedrag van ons stel representatief voor steenuilen? Hoe groot is de kans dat je op een willekeurige - grauwe, vaak natte en winderige - februaridag in 2020 een koppel steenuilen in de nestkast aantreft?

 

Steekproef

De tweede helft van februari hebben we aan bijna 80% van alle nestkasten waar in 2019 steenuilen hebben gebroed, een bezoekje gebracht. Ik durf zonder meer de bewering wel aan dat dit een representatieve steekproef is. In zijn blogs heeft collega Snor al in geuren en kleuren verhaald over enkele boeiende resultaten van onze februarironde.

In 23 van de 77 door ons gecontroleerde nestkasten troffen we een steenuilpaar aan (30%). Verder waren in 12 kasten (16%) één van beide uilen aanwezig; in een enkel geval zagen we de ander buiten de kast zitten. In totaal waren dus in 46% van alle bezochte kasten één of beide uilen thuis en dat is beslist een heel goed resultaat als we dit vergelijken met onze februaricontroles in andere jaren. Wellicht stimuleerde het gure weer tijdens deze velddagen het binnenzitten. (Wij waren ook liever binnen gebleven, maar ja, de plicht riep.)

Niettemin verkoos het merendeel van de steenuilstelletjes er kennelijk voor om in februari nog niet dag-in-dag-uit samen op de nestplek door te brengen. Wat we niet weten, is of die koppels mogelijk elders in hun territorium een beschutte, knusse plek hadden opgezocht waar ze (samen?) overdag verbleven.

 

Representatief?

De vraag of ons webcamkoppel representatief is voor het gemiddelde steenuilenpaar lijkt dus ontkennend te moeten worden beantwoord. Althans, als het gaat om het samenhokken op hun broedstek in de lange aanloop naar het broedseizoen. Maar alle webcamkijkers zijn dit stel uiteraard dankbaar dat ze zo huiselijk zijn aangelegd. Want hoewel er nog weinig actie te zien is, kijken we in elk geval niet dagenlang naar een lege kast!


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek coördineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs