Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Nageslacht

Pascal Stroeken, STONE | donderdag 19 mei 2022 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 294x

Man en vrouw lijken hun plannen om dit jaar toch nog voor nageslacht te zorgen serieus te nemen. Mooi moment om wat te vertellen over enkele nakomelingen van de BdL-familie hier in Lichtenvoorde en van de vorige BdL-familie uit Winterswijk. Maar helaas ook minder goed nieuws uit Winterswijk.

Lichtenvoorde

We weten (nog) niet honderd procent zeker of man en vrouw op deze BdL-locatie dezelfde zijn als vorige jaren, dus ik moet een slag om de arm houden of de drie nakomelingen die ik hierna bespreek inderdaad van dit stel zijn. Ze zijn in elk geval wel op dit Lichtenvoordse erf geboren.

Jong .588, geboren in 2018, verhuisde na het uitvliegen naar een nestkast op de Haart, 7,9 km verderop, waar ze sindsdien jaarlijks broedt.

In 2019 kroop meisje .077 op het Lichtenvoordse BdL-erf uit het ei en sinds 2020 resideert zij als volwassen vrouw in een nestkast aan de andere kant van Lichtenvoorde, op 2,8 km van haar ouderlijk huis. Dit is overigens de vrouw die eind april zonder blikken of blozen op vier eieren broedde terwijl achterin de kast drie dode eekhoorns lagen (zie blog van 9 mei).

Een derde jong, vrouw .807, is geboren in 2020 en kwamen we begin mei dit jaar tegen in een nestkast in Dale (Aalten), op 3,8 km van haar geboorteplek. Waar ze in tussenjaar 2021 heeft uitgehangen is onbekend. Vorig jaar broedde in die Daalse kast nog een andere vrouw.

Het BdL-erf heeft dus al heel wat input geleverd aan de regionale populatie. Vruchtbare grond!

Winterswijk

Van de vorige BdL-locatie Winterswijk hebben we helaas geen goed nieuws te melden. Bij het bezoek afgelopen zaterdag viel ons oog gelijk op de vele (borst)veertjes van een steenuil die verspreid in het gras onder de perenboom lagen. Ons bange vermoeden werd helaas bevestigd bij inspectie van de nestkast. Daarin troffen we een niet uitgekomen, koud ei en verder was de kast leeg. Wel lagen er verse eischaalrestjes, wat erop wijst dat de andere twee eieren wel uitgekomen zijn. Maar geen spoor van de jongen. Mislukt, alweer. Wat er precies is gebeurd laat zich raden. Vermoedelijk is een van de ouders (man?, vrouw?) door een kwaadwillend creatuur (bosuil?, havik?, sperwer?, steenmarter?) vlak voor de nestkast te grazen genomen. Vervolgens heeft zich mogelijk iets soortgelijks als in 2017 afgespeeld: de overgebleven ouder heeft de zorg voor de jongen niet kunnen bolwerken en nadat de jongen gestorven zijn heeft de ouder ze uit de nestkast verwijderd. Heel jammer. 

Achterkleindochter!

Toch is er ook wat goed nieuws te vertellen over de Winterswijkse BdL-steenuilenfamilie. Misschien herinnert u zich nog de serie blogs van vorig jaar waarin ik familierelaties van die familie probeerde te duiden.

In mijn blog van 14 juni 2021 deed ik een belofte: “Mochten we in de toekomst ooit een weerzien hebben met een van deze achter- en achter-achterkleinkinderen, dan hoort u dat als eerste. Beloofd!” En belofte maakt schuld.

Aan de rand van Winterswijk troffen we in een nieuw bewoonde nestkast een broedende vrouw aan die een nakomeling van het Winterswijkse BdL-stel blijkt te zijn. Om precies te zijn achterkleindochter .651, geboren op 10 mei 2021 in territorium 575, dochter van kleindochter .942. Ik vond in het archief nog een jeugdfoto van haar, die de header van dit blog siert. 

Deze achterkleindochter heeft onze raad om - anders dan haar moeder, oma en overgrootmoeder - niet in haar ouderlijke buurtje te blijven hangen wijselijk opgevolgd. Ze heeft zich tegen de familiegewoonte in op maar liefst 2,4 km van haar ouderlijk huis gevestigd!


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek co├Ârdineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs