Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Huismus

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Merel

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Foto Mark Hessels

Door Ben Mombarg
Beleef de Lente

Mag het een onsje meer zijn?

Ben Mombarg, Kerkuilenwerkgroep Nederland | woensdag 7 april 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 731x

Op de menukaart van de kerkuil staan voornamelijk muizen, die vormen z’n lievelingskostje. Als er te weinig muizen zijn, schakelt de kerkuil ook wel over op vogels, kikkers, wormen, kevers en spinnen.
Foto André Eijkenaar

Het ideale jachtterrein

Kerkuilen jagen op het open veld naar muizen en komen het meest voor waar gras en bouwland worden begrensd door kruidenrijke akkerranden, houtwallen, heggen en bosjes. Maar als jachtterrein benut de kerkuil ook ruig begroeide, slecht onderhouden graslandgebieden, grasstroken en wegbermen. Het ideale leefgebied van kerkuilen bestaat dus uit een halfopen cultuurlandschap met kleinschalige elementen.

Wist je dat…

… Kerkuilen drie keer zo veel zien in vergelijking tot de mens. Dat komt doordat kerkuilen ’s nachts jagen. Daardoor hebben ze ook hele grote pupillen. Maar deze nachtjager kan ook overdag uitstekend zien. De pupillen van uilen zijn overdag heel klein en staan ’s nachts volledig open. Kerkuilen hebben verder een extra bescherming van hun ogen door een doorschijnend knipvlies, dat dienstdoet als een ingebouwde zonnebril. Kerkuilen kunnen daarbij geen infrarood waarnemen, maar zien wel kleur.

Kerkuilen worden niet doof omdat er - in tegenstelling tot de mens – nieuw haartjes kunnen groeien in het slakkenhuis van het gehoororgaan. Daardoor blijft hun gehoor optimaal. Een geweldige aanpassing, want zonder een goed gehoor is de kerkuil bij weinig licht niet in staat muizen te vangen.

Hoeveel eet de kerkuil

In het broedseizoen eet een volwassen kerkuil per etmaal 70 tot 80 gram. Afhankelijk van de prooigrootte komt dat overeen met 4 tot 8 muizen. Als het koud is tijdens de winter heeft de kerkuil meer behoefte aan voedsel: 150-200 gram. Dit zijn 8 woelmuizen, of 20 spitsmuizen.

Gif

Kerkuilen zijn bijzonder gevoelig voor bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren (ratten, muizen). Gebruik nooit gif in de tuin, maar al helemaal niet als jij of de buren uilenkasten hebt hangen!

Eten en gegeten worden

De kerkuil heeft drie natuurlijke vijanden: havik, oehoe en steenmarter. De steenmarter, die zich snel uitbreidt en ook beschermd is, overvalt nogal eens een broedende kerkuil.

Poster

Kerkuilenwerkgroep Nederland

De stichting Kerkuilenwerkgroep heeft tot doel het ‘beschermen van de kerkuil’ door ‘het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens’. De stichting is een overkoepelende landelijke organisatie met ongeveer 1.000 vrijwilligers, die werkzaam zijn in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. Dankzij de inspanningen van deze vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers is de broedpopulatie van kerkuilen toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren ’70 tot 3.000 nu. Meer weten? Bezoek de website van Kerkuilenwerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs