Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs

Leeg nest syndroom

Arda van der Lee, STORK | donderdag 2 juli 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 783x

De jongen in Gennep zijn er aan toe, voor het eerst van het nest af, de wijde wereld in. En dan hopelijk na een rondje weer veilig terug op het vertrouwde nest. Dan kunnen we wat wennen aan een leeg nest.

Het laatst overgebleven jong bij mij in Ankeveen koos vandaag voor het eerst het luchtruim. Maar zoals de meeste jongen wel doen, keerde hij (nog) niet terug. Kan hij de weg wel terugvinden, denk je dan zorgelijk. Misschien vanavond, als het bijna donker is? Dan komen de ouders ook altijd terug....... Als je zoveel weken met het wel en wee van ouders en jong(en) hebt meegeleefd, is het moeilijk om objectief naar zo'n leeg nest te kijken. Het lege nestsyndroom ligt op de loer.

Terug

Jonge ooievaars gaan eind juli of in de loop van augustus  op weg naar Zuid-Europa of Afrika. Zij hebben de trekdrang nog in hun genen zitten, zij gaan allemaal op weg, in tegenstelling tot sommige oudere vogels. Ze sluiten zich soms aan bij groepen uit andere broedgebieden. Misschien blijven ze 'hangen' op een Spaanse vuilnisbelt. De ooievaars die wel Afrika bereiken, overwinteren in West-Afrika.

Hopelijk keren ze na een of enkele jaren terug naar het gebied waar ze uit het ei zijn gekomen, om zelf voor nageslacht te zorgen. En krijgen we daarvan een melding, ze zijn immers herkenbaar aan hun ring.

Vol nest

Maar nu nog  even genieten van de jongen in Gennep, van het volle nest. Voor je het weet hebben we allemaal last van het lege nestsyndroom. 

 

 


STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs