naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Lepelaar

Live

Slechtvalk

Live

Kerkuil

Live

Steenuil

Live

Kauw

Live

Ooievaar

Live

Huiszwaluw

Live

Voedertafel

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Havik

Jongste lepelaartje valt uit het nest   *   Zondag om 22:00 uur worden de webcams bij de koolmezen uitgezet   *   Alle acht koolmeesjes uit nest2 zijn uitgevlogen!   *   De jonge slechtvalkjes zijn geringd - het zijn drie vrouwtjes   *   Nestbouw huiszwaluw in volle gang!
Toon alle blogs & vlogs

Door Ronald van Harxen
Voorzitter werkgroep STONE

De steenuil als ambassadeur

Ronald van Harxen, STONE | zondag 10 juni 2018 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 293x

Gisteren hebben duizenden mensen online genoten van het ringen van de jonge steenuilen. Een drietal vaste bezoekers van deze site was er live bij. Anjo zal daar morgen verslag van doen. Niet alleen in Winterswijk, maar overal in het land worden deze weken nesten bezocht en nestjongen geringd.

Kennis en bescherming hand in hand

Honderden vrijwilligers bezoeken daartoe de erven waar ze eerder de nestkasten ophingen. Heel vaak zijn de bewoners daarbij aanwezig, betrokken als ze zijn bij 'hun' steenuilen. Door ze erbij te betrekken - ook buren en kleinkinderen mogen uitgenodigd worden - hopen we draagvlak te creëren voor bescherming. Alle resultaten worden nauwgezet genoteerd en ingevoerd in de landelijke databases van Sovon en het Vogeltrekstation. Omdat het op zoveel plekken gebeurt en al gedurende een lange reeks van jaren, levert het erg veel kennis op. Kennis die gebruikt wordt om steenuilen te beschermen. Beide gaan hand in hand. U heeft daar hier al vaak over kunnen lezen.

Natuurvriendelijk erf

Wat zeker ook belangrijk is, is de functie die de steenuil vervult als ambassadeur voor een natuurvriendelijk erf. Als er op erf onvoldoende te eten is - muizen, (mei)kevers en andere insecten, regenwormen - zullen steenuilen er zich niet thuisvoelen. Een erf waar elk grassprietje dezefde kant op wordt geharkt en elke vermeende overlast van muizen en insecten wordt bestreden, is bij steenuilen niet in trek. Domweg omdat hij er niets te eten vindt. Een erf waar op een meer 'vriendelijke' wijze met de aanwezige natuur omgesprongen wordt, komt meer tegemoet aan de eisen die steenuilen stellen. Zo'n natuurvriendelijk erf biedt ook tal van andere dieren levensmogelijkheden. En dan niet alleen de dieren die op de menulijst staan, maar ook konijnen, egels en marters, kauwen, duiven en in hun spoor tal van kleinere dieren tot mieren en pissebedden aan toe. Zo'n erf vormt een levensgemeenschap op zich en de steenuil is daarvoor een uitgelezen ambassadeur.

Erfbeesten

Op dit moment werkt STONE aan een boekje over het erf als levensgemeenschap. Behalve uiteraard aandacht voor de steenuil, willen we ook het verhaal vertellen van de meikever en het belang ervan voor steenuilen om ze niet te bestrijden. Ook het verhaal van de steenmarter en het voor lief nemen dat er af een toe een kip het slachtoffer wordt. Het verhaal van de kauw, dat schrandere en sociale dier met dat ó zo boeidende gedrag. Geen muizenvallen, maar muizenruiters en takkenrillen. Het verhaal dat op een erf (zoals overal) alle soorten erbij horen, dat ze met elkaar de natuur vormen en dat daarbij hoort dat je overlast soms maar voor lief moet nemen. Te vaak willen we alles precies naar onze hand zetten, alles regelen en ordenen. Misschien moeten we dat eens wat minder doen, is onze boodschap.

Help ons

Dat boekje - dat naar  verwachting voorjaar 2019 gereed is - zal in een grote oplage gedrukt gaan worden en kan door door vrijwilligers die de nestkasten controleren, gratis worden uitgedeeld. Eerder deden we iets soortgelijks met 't Steenuiltje, een boekje voor kinderen van 10 tot 12 jaar. We zijn bijna door de voorraad van 3.000 boekjes heen en dus wordt het tijd voor iets nieuws. Erfbeesten is de voorlopige titel. STONE is een organisatie van vrijwilligers en niet in bezit van een noemenswaardig banksaldo. Voor een dergeljke uitgave moeten we dus sponsoren zoeken. We zijn daarmee inmiddels een heel eind op weg, maar het is nog niet te laat ook een duit in het zakje te doen. Hoe? Dat is eenvoudig: wordt donateur van STONE. Dat kan al voor het luttele bedrag van € 15,00 per jaar. Daarvoor ontvangt u een keer per jaar het prachtige magazine Uilen en een uitnodiging voor de landelijke contactdag. U snapt: een groot deel van deze € 15,00 gaat al op aan beide. Als u eenmalig een klein bedrag meer overmaakt, komt dit rechtstreeks ten goede aan Erfbeesten.  Help ons en wordt donateur: IBAN: NL19 INGB 000 3330852 t.n.v. STONE te Culemborg o.v.v. donateur/erfbeesten

Hartelijk dank!


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek coƶrdineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs

Deel dit bericht