Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs
Een adult zeearend (foto Andries Dijkstra)

Door Andries Dijkstra

De ideale leefomgeving

Andries Dijkstra | donderdag 6 mei 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 526x

Hoeveel zeearend paren kunnen zich nog succesvol in ons dichtbevolkte landje vestigen? Wat was en eigenlijk nog veel belangrijker, wat is daarvoor nodig?
Grauwe ganzen paar met pullen in de zomerpolder, foto Andries Dijkstra (april 2021)

Voedselaanbod


Als we kijken naar ons zeearend paar in het NP ‘de Alde Feanen’ dan is het voedselaanbod, voor zowel hun jongen als de volwassen exemplaren, geen probleem.
Met dank aan de chatdeelnemers is het gelukt om al een goede indruk te krijgen van de gevarieerde hoeveelheid aan prooidieren, zoals deze door de zeearend ouders werd (aan)gevoerd.
Als eerste prooi bracht de zeearend man op 19 april jl. een wilde eend (vrouw) naar het nest, gevolgd door meerkoeten, vis in verschillende maten en vooral veel pullen (dons jongen) van grauwe ganzen.

We zullen zien dat naarmate de zeearend jongen verder opgroeien, hun voedselbehoefte daarmee evenredig gaat toenemen. Wat is er dan mooier voor de zeearenden als hun voedsel (nog) onbezorgd in de zomerpolders rondwandelt en probleemloos kan worden gevangen.
De pullen van de grauwe ganzen groeien automatisch mee met de voedselbehoefte van de zeearend jongen. Zouden we daaruit mogen concluderen dat de geboorte en het opgroeien van onze zeearend
jongen is afgestemd op eenzelfde cyclus bij de grauwe ganzen?!


Rust en ruimte


Echter, het voedselaanbod is niet het enige criterium waar het leefgebied van een zeearend paar aan moet voldoen. Er moet eveneens sprake zijn van rust en ruimte in combinatie met geschikte
bomen. Bij voorkeur hoge, sterke en gezonde bomen, waarin de zeearenden hun grote en zware nesten bouwen en jaren achtereen kunnen gebruiken.
In ons dichtbevolkte land, met een toenemende behoefte om in de natuur te kunnen recreëren, is juist die noodzakelijke rust en ruimte een wezenlijk aandachtspunt. Zoals er bij eendenkooien sprake is van het zogenaamde ‘afpalingsrecht’, zou je rondom een (potentiële) zeearend broedplek een vergelijkbare rustige en veilige zone van pakweg 500 meter moeten hanteren. Een zone waarbinnen geen menselijke activiteiten plaats mogen vinden.


Het ecosysteem


In meerdere door It Fryske Gea beheerde gebieden broeden zeearenden. Daar mogen wij met zijn allen trost op zijn. Maar, het gaat om meer dan de aanwezigheid van een zeearend broedpaar te zien als een behaalde doelstelling.
Het door de jaren heen continu hard werken aan het realiseren van een natuurlijk, gezond en divers ecosysteem, dat is de ultieme ‘kroon op het werk!’. Een toppredator kan niet bestaan zonder een stevig fundament in de vorm van een evenwichtig ecosysteem waarin veel soorten, zowel groot als klein, uit flora en (avi)fauna een plek hebben.


Hoeveel zeearend paren zich uiteindelijk in Nederland kunnen vestigen?


Het antwoord op die vraag zal in belangrijke mate afhangen of wij mensen bereid zijn om in te schikken en daarmee de ruimte te geven aan een evenwichtig ecosysteem met een grote biodiversiteit. Een plek willen gunnen aan alle soorten, zonder als mens te bepalen van welke soorten er te veel of te weinig zijn.
Via de webcam kunnen we eveneens genieten van vogelgeluiden, zoals van in de zomerpolder broedende weidevogels. En ja, dan hebben we het over een aantal ‘kritische’ soorten, waaronder de grutto! Meer lezen over weidevogels? Klik dan op ‘weidevogels en predatie’.

Rust en ruimte in het NP de Alde Feanen, foto Andries Dijkstra (april 2021)

Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Zeearend Alle Beleef de Lente blogs