Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Oehoe

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Ooievaar

Toon alle blogs & vlogs

Foto Mark Hessels

Door Mary Mombarg
Kerkuilenwerkgroep Nederland

Bedreigingen

Mary Mombarg, Kerkuilenwerkgroep Nederland | vrijdag 3 april 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 413x

Voedselschaarste. Strenge winters. Het verkeer. De bedreigingen voor de kerkuil zijn legio. Tel er ook de mogelijkheid van gif bij op en een gebrek aan nestgelegenheid. Ook zijn er natuurlijke vijanden. Om al die redenen kelderde de stand van de kerkuil en belande hij op de Rode Lijst van Nederland.
Steenmarter Foto André Eijkenaar

Rode lijst-soort

De kerkuil is een Rode Lijst-soort. Dat wil zeggen, dat deze uil door het Ministerie van Economische Zaken aangewezen is als een soort die extra aandacht verdient.Rode lijst

Voedselschaarste

De kerkuil heeft zijn grootste dichtheid in het kleinschalig cultuurlandschap. En die zijn er steeds minder in Nederland door de schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Dat zorgt voor minder nestgelegenheid en als het een keer een slecht muizenjaar is, er op dat type landbouwgrond geen alternatief voedsel voorhanden voor de kerkuil.

Strenge winters

Een strenge winter kan een tijdelijke negatieve invloed hebben op het aantal kerkuilen. Vooral bij sneeuw en aanhoudende vorst verdwijnen de prooidieren in diepliggende holen. Een kerkuil kan maar 5 tot 8 dagen zonder voedsel. De directe leefomgeving van mensen, zoals in de buurt van schuren, biedt geen alternatief: daar bevinden zich ook steeds minder muizen.

Verkeersslachtoffers

Het aantal verkeersslachtoffers is groot. In sommige gebieden kan het percentage boven de 70% stijgen. De oorzaak daarvan is de hoge dichtheid aan veldmuizen in brede bermen van wegen en hoe kerkuilen jagen. Ze gebruiken vaak een hectometerpaaltje als uitkijkpost om muizen te vangen. Als de kerkuil zijn prooi beet heeft, keert hij terug naar het paaltje om zijn prooi te verorberen of om zijn prooi van het paaltje te vliegen. De paaltjes staan dicht aan de weg, bij het opvliegen kunnen auto's de vogels raken met fatale gevolgen.

Om die hectometerpaaltjes onaantrekkelijker te maken, werd eerder een proef gehouden. lees hier meer over  Aan een definitief rapport wordt nog gewerkt.

Gif

Kerkuilen zijn bijzonder gevoelig voor bestrijdingsmiddelen tegen knaagdieren (ratten, muizen). Heb je uilenkasten hangen, gebruik dan geen gif! Dat adviseren we.

Eten en gegeten worden

De kerkuil heeft drie natuurlijke vijanden: havik, oehoe en steenmarter. De steenmarter, die zich snel uitbreidt en ook beschermd is, overvalt nogal eens een broedende kerkuil.

Kommer en kwel

Is het dan alleen maar kommer en kwel voor de kerkuil? De zachte winters van de laatste jaren doen de soort goed. Net als intensieve nestbescherming door vrijwilligers. Die hebben de kerkuil voor Nederland gered. Daardoor hersteld de populatie zich enigszins, maar de gevaren zijn nog niet geweken.


Kerkuilenwerkgroep Nederland

De stichting Kerkuilenwerkgroep heeft tot doel het ‘beschermen van de kerkuil’ door ‘het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens’. De stichting is een overkoepelende landelijke organisatie met ongeveer 1.000 vrijwilligers, die werkzaam zijn in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. Dankzij de inspanningen van deze vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers is de broedpopulatie van kerkuilen toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren ’70 tot 3.000 nu. Meer weten? Bezoek de website van Kerkuilenwerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs

Deel dit bericht