Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Als warme muisjes over de toonbank

Bernice Goffin | dinsdag 14 juli 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 709x

Binnenkort zullen de jongen de hooiberg gaan ontdekken en zullen sommige prooioverdrachten mogelijk buiten beeld gaan plaatsvinden. Tijd dus om nog eens te kijken hoe het tot nu toe is vergaan met de jacht. Zijn pa en ma kerkuil erin geslaagd om Marks’ erf schoon te vegen van muizen?
Als warme muisjes over de toonbank...

10 pakken suiker, maar dan in muizen

Een volmondig ‘ja’ is het enige antwoord wat in me opkomt als ik de data bestudeer. Sinds de allereerste prooioverdracht door man kerkuil op 8 april, hebben al 608 muizen het loodje moeten leggen voor dit kerkuilengezin. En dat ondanks een relatief slecht muizenjaar! Als we ‘even’ (lees: een paar uur) gaan rekenen aan de gemiddelde gewichten van de aangevoerde muizensoorten, komen we uit op ruim 10 kilo aan muizen! Mocht je nog wat hamstervoorraad overhebben, pak er eens 10 pakken suiker of literpakken melk bij. Stel je eens voor dat dat gewicht geheel uit muizen bestaat!

 

Woelmuizenstand bijgetrokken

Aanvankelijk bestond de prooiaanvoer voor slechts circa 40% uit woelmuizen (zie mijn blog van 21 april). Dit percentage aan woelmuizen was ongewoon laag aangezien woelmuisachtigen (met name de veldmuis) hét stapelvoer behoren te zijn voor de kerkuil. Inmiddels lijkt de woelmuizenstand weer aardig bijgetrokken: de afgelopen maand bestond ongeveer 60% van de aangevoerde prooien uit woelmuizen.

 

Pa naar de Albert Heijn, Ma naar de Jumbo

Het muizen tellen zette me aan het denken: zouden vader en moeder kerkuil verschillende voorkeuren hebben voor muizen? Ik heb naar de aantallen vanaf 13 juni gekeken, omdat vrouw kerkuil vanaf deze dag niet meer in de kast sliep en de hele nacht mee leek te jagen. De onderstaande grafieken laten inderdaad een klein verschil zien tussen de aanvoer door man en vrouw: vrouw kerkuil (onderste grafiek) kwam gemiddeld gezien bijna 10% vaker met een woelmuis aanzetten dan man kerkuil (bovenste grafiek), die voor wat meer variatie gaat. Ook opvallend zijn de aantallen: vrouw kerkuil heeft in deze periode 155 muizen gevangen, en man kerkuil 92. Een aanzienlijk verschil! Zou vrouw kerkuil een ander, productiever, jachtgebied hebben, of is ze simpelweg een meer ervaren jager?

 

Maar wie krijgt het leeuwendeel?

In mijn volgende onderzoeksblog zal ik onderzoeken of er verschil is in hoeveel de kuikens eten. Delen ze netjes, of zit er een holle bolle gijs tussen die alles opeist? Niet doorvertellen aan K1, maar mijn voorzichtige voorspelling op basis van uiterlijk is dat hij/zij toch wat meer gewicht aan muizen tot zich heeft genomen…

De aangevoerde prooisoorten in de periode 13 juni- 13 juli door man (boven) en vrouw (onder)

Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs