Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Ooievaar / Mark Zekhuis - Saxifraga

Even voorstellen: de ooievaar

Het heeft weinig gescheeld of de ooievaar was uit ons land verdwenen. Eind jaren zestig broedden er nog maar een handvol paartjes in Nederland. Nu zien we deze opvallende vogel weer regelmatig. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers.

In het kort

Aanwezig: begin maart-september; sommige ooievaars blijven in de  wintermaanden in Nederland. Bijna alle jongen gaan na het uitvliegen op trek en komen na 2-3 jaar weer terug naar West-Europa.
Voedsel: heel divers, zoals regenwormen, muizen, mollen, insecten en een enkele kikker. In Afrika vooral sprinkhanen.
Aantal: broedparen in Nederland 1500-1700. Aantal overwinteraars de laatste 3 jaar rondom 1000.
Broedtijd: maart-juli
Aantal eieren: 1-6
Aantal legsels: 1
Broedduur: ongeveer 33 dagen
Uitvliegen: jongen vliegen uit na 63-70 dagen

Waar leven ze

Ooievaars komen voor in extensief beheerde weilanden in veenweidegebieden en uiterwaarden met een hoge waterstand.

Ooievaars nestelen graag op hoge plekken en vaak op menselijke bouwsels, zoals daken en speciaal geplaatste wagenwielen. In Nijetrijne zitten ze op een paalnest. Maar de ooievaar broedt ook in zelfgemaakte nesten in bomen.

Ooievaar / Piet Munsterman - Saxifraga Ooievaar / Piet Munsterman - Saxifraga

Niet alleen kikkers

Het voedsel van de ooievaar is gevarieerd: kikkers, muizen, mollen en insecten. De ooievaars van Nijetrijne vinden hun voedsel in de moerasgebieden en veenweiden van de Rottige Meente.

Ooievaar / Jouke Altenburg Ooievaar / Jouke Altenburg

Nest

Een ooievaarsnest is nooit af! Door het aanbrengen van zacht nestmateriaal onderhouden de oude ooievaars de nestbodem. Totdat de jongen uitvliegen blijven de ouders kritisch op hun kinderkamer en vliegen nog regelmatig met takken en ander bouwmateriaal heen en weer. Dat moet ook wel, want hoge nesten vangen veel wind. En tijdens zo'n windvlaag waaien soms hele stukken van het imposante bouwwerk.

Heeft u zelf een erf in een gebied waar ooievaars voorkomen? Dan kunt u de vogels misschien verleiden bij u te komen broeden door een nestpaal te plaatsen. Lees op de website van STORK wat daar bij komt kijken.

Locatie

In het uiterste zuiden van Friesland ligt natuurgebied de Rottige Meente. Dit is een laagveen moerasgebied omgeven door veenweiden. Veel water, drassige grond en ruimte. Een ideaal gebied voor ooievaars om hun jongen groot te brengen, want er is genoeg voedsel te vinden. Er zijn in voorjaar en zomer dan ook veel ooievaars die hier verspreid door het moeras en bij de boerderijen broeden op paalnesten of zelfgebouwde nesten in bomen.

Deze ooievaarspopulatie is ontstaan uit het voormalig ooievaarsstation in Spanga. En ze redden zich intussen zonder hulp prima zelf. Zo ook in de tuin van Albert Westerhuis en Titia Bijwaard in Nijetrijne, waar ze sinds 2012 op een paalnest broeden en waar nu de webcam van Beleef de Lente op staat gericht.

Meer weten en helpen?

Meer weten:

Helpen:

  • Wilt u de ooievaars helpen, steun dan STORK (Stichting Ooievaars Research & Knowhow)