Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Pimpelmees

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Vijver

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Bosuil

 

Als het zover komt dat het vrouwtje weer gaat broeden (wat we nog af moeten wachten) zal ze het ei waarschijnlijk gewoon laten liggen. Maar ook dat is niet voorspelbaar.

Het ei wordt niet weggehaald om twee redenen: Ten eerste is het beleid van de Vogelbescherming om niet in te grijpen wanneer er iets niet goed gaat. Ten tweede zitten we midden in het broedseizoen, en willen we zeker in deze fase (met een nieuwe man) de uilen niet verstoren door de kast schoon te maken. 

 

 

Zoals je hebt kunnen lezen is het mannetje overleden, dit was vlak voor het leggen van het ei, dit ei was dus al "onderweg". Tijdens het broeden moet de man de vrouw van voedsel voorzien. Het vrouwtje heeft instinctief aangevoeld wat er aan de hand was omdat de man niet meer in beeld kwam, het ei gelegd, en dit verder niet bebroed. Dit is een natuurlijke keuze om te overleven, zodat ze later opnieuw voor nageslacht kan zorgen. Inmiddels lijkt het erop dat ze een nieuwe partner heeft gevonden, dus wie weet wat er nog gaat gebeuren!

 

 

Na ongeveer 3 maanden zijn ze vliegvaardig.

Maar ook als ze kunnen vliegen, blijven ze nog maanden hangen rondom hun geboorteplek. Tegen de herfst moeten ze hun vertrouwde omgeving echt verlaten.

 

 

Wanneer een kuiken met z'n kopje zit te wiebelen en draaien noemen we dat fixeren, je ziet ook dat de blik naar èèn punt gericht blijft. Fixeren  is het inschatten van de afstand tot een (nu nog denkbeeldige) prooi. Het is dus oefenen voor als ze straks zelf moeten gaan jagen.

 

 


De bosuil is een vrij grote gezette uil, ongeveer een 38cm, beetje te vergelijken met de grootte van een kraai, met dikke, rolronde kop en gitzwarte ogen. Maar het is meer pluim dan vogel: een bosuil weegt slechts 500 gram. Ze hebben geen oorpluimpjes maar vertonen een donkere bles op het voorhoofd.Als je goed kijkt naar de clipjes van de pasgeboren kuikens, zie je al dat de snavel al een heel klein beetje een kromme vorm heeft, maar inderdaad zijn de snavel dan nog een stuk rechter dan van een volwassen uil. Voordat de kuikens geboren worden, heeft de snavel al een belangrijke functie. Op de snavel zit namelijk de zogenoemde 'eitand', waarmee ze uit het ei breken. De eitand valt na een paar dagen af.

Een volwassen bosuil gebruikt zijn snavel om prooien te vangen, te doden en op te eten. Als de prooi die ze hebben gevangen te groot is om in 1x op te eten, gebruiken ze de snavel om hun prooi in stukjes te snijden. Als de kuikens nog heel klein zijn, hoeven ze zelf nog niet het vlees van de prooien te snijden en wordt het in hapklare stukjes aangeboden door hun moeder. Het lijkt me met zo'n iets rechtere snavel voor de kuikens wel makkelijker om die stukjes aan te nemen van mama Bosuil! Een bijkomend voordeel! 

Hoe ouder de kuikens worden, hoe krommer de snavel mee groeit. Het is genetisch bepaald dan hun snavel krom en sterk wordt. Dat hebben de kuikens dus in hun DNA meegekregen van hun ouders. De kuikens gebruiken hun snavel natuurlijk om te eten, maar als ze straks het nest verlaten gebruiken ze de snavel bijvoorbeeld ook om te klimmen. Dan is zo'n sterke, kromme snavel ook heel handig!


De Vogel Bescherming Nederland (waar Beleef de Lente een onderdeel van is) is tegen het houden van uilen en roofvogels als huisdier.

Deze dieren horen vrij in de natuur te leven, en zijn niet geschikt als huisdieren.

Dus: NOOIT een uil of andere roofvogel als huisdier nemen!

Geniet maar gewoon van de beelden die je bij ons kan zien :-) 

Een uil grijpt de prooi met zijn klauwen, en knijpt de prooi dood. De klauwen werken als een soort bankschroef, en zijn heel sterk. Als je goed kijkt zie je soms bij de muizen de afdrukken van de klauwen nog in het vachtje.

 

 Bosuilen zijn  erg trouw aan hun broedplek en volledig monogaam. Het mannetje en vrouwtje blijven hun hele leven bij elkaar in hetzelfde territorium. Hierdoor leren ze het gebied tot in de details kennen, wat helpt om te overleven. 


Het mannetje slaapt overdag in de buurt waar het vrouwtje zit te broeden, tijdens de nacht gaat het mannetje op jacht naar eten voor het vrouwtje en de kleintjes.
 

Enquête 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSco_ZliH3rmbyYpeGP-gv-ShlIPsa4k8PEKoLiFyKFfTkfm-A/viewform?usp=sf_link

 

De jongen maken in het nest wel wat bedelgeluidjes (bedelsnurken zoals wij het noemen), en doen dit vaak als V de nestkast even verlaat. Nu het jong overdag alleen blijft begint het in de avond uren ook al meer te roepen. Het echte bedelroepen begint als het takkelingen zijn, ook om de ouders te laten weten waar ze zitten.

 

 

Wanneer een vrouwtjesvogel gaat broeden ontstaat er op de buik een "broedplek". Daar waar het vrouwtje op de eieren zit verdwijnen de veren en ontstaat een kale plek. Op deze plek lopen meer bloedvaatjes dan elders door de huid, waardoor er meer warmte wordt afgegeven. Na het uitkomen van de eieren blijven de jonge vogels daardoor ook op temperatuur. Na ongeveer een week zijn de jongen al beter in staat om zichzelf op temperatuur te houden. We zullen dan ook gaan zien dat onze vrouw Bosuil het kuiken steeds langer alleen zal laten. Zij gaat dan zelf ook weer jagen.

 

Na ongeveer 36 uur werkt het systeem volledig en gooien de kuikens al braakballen op, naarmate ze groter worden, meer onverteerbaar materiaal, zoals de botjes van een muis

Ook volwassen bosuilen gebruiken de kast enkel om in te broeden, ze zien het niet als 'hun huis'. De jonge takkelingen worden nog tot ver in de zomer gevoerd, de jongen blijven nog een tijdje onder de vleugels van V en M. 

Ja, de uil kan ook overdag goed zien. Net als de meeste nachtdieren worden hun pupillen groter om meer licht op te kunnen vangen als het donker is en kleiner als het licht is. Daarnaast hebben de ogen ook meer receptoren om licht op te vangen dan dagdieren. Dus ze kunnen zowel dag en nacht goed zien.

 

Muizen en ratten die vergiftigd zijn worden door uilen gegeten, met meestal noodlottige gevolgen.
Mensen gaan er teveel van uit dat muizen die gif eten in hun holletje dood gaan. Helaas werkt het zo niet.
Muizen zijn door het vergif veelal verzwakt en zijn daardoor een makkelijker prooi voor een uil dan een gezonde muis
Het gif wordt niet afgebroken en na het eten van een aantal muizen sterft ook de uil.

Roofvogels en uilen hebben een gat in hun tong (achteraan). Dat is van groot belang, aangezien ze anders met het inslikken van prooien zouden stikken. De luchtpijp blijft open via het gat in de tong!

Biotoop
De Bosuil komt vooral voor in loofbossen en gemengde bossen met een goede ondergroei en met open gedeelten. Maar hij komt ook voor in open parkachtige landschappen, kerkhoven, parken (Amsterdamse Bos) en zelfs in oude boomsingels. Een voorwaarde is dat er voldoende broedmogelijkheden aanwezig zijn. Bij het ontbreken van holle bomen wordt gebroed in oude nesten, nestkasten en in gebouwen. De gemiddelde grootte van het territorium is 20-30 ha.

minimale afstand tussen twee territoria 500 meter

Als het mannetje iets overkomt gaat het vrouwtje proberen de kuuks in haar eentje groot te brengen. Ze moet dan zelf op jacht gaan, wat ze normaal ook doet, samen met M, als de kuuks een week of 2 oud zijn. 

Op zo’n moment is het weer ook zeer bepalend voor het al of niet slagen van een nest. Bij regen weinig muizen, moet het vrouwtje langer van het nest op jacht naar voedsel voor de kuuks

Laat hopen dat ons bosuilen paartje de uilskuikens samen groot kunnen brengen

groetjes Team Bosuilen

Tijdens het broeden en de eerste 14 dagen na het uitkomen van de eieren, rekent het vrouwtje op het mannetje voor haar voedsel later gaat ook het vrouwtje mee op jacht.

Soms leggen ze ook voer neer op voorraad, voor wanneer de jongen uitkomen, beetje afhankelijk van het aanwezige voedsel in het gebied waar ze leven.

 

groetjes Team bosuilen 

Als er een periode komt met weinig muizen, passen ze zich aan. Hun menu is erg gevarieerd en kan sterk verschillen afhankelijk van het voedselaanbod. Naast muizen, eten ze ook heel wat vogels, kikkers, salamanders. 

De bosuil legt tussen de 1 en 3 dagen na de paring het eerste ei.

Het verschil is alleen te zien in hun lengte/grootte. Het vrouwtje is een goede vijf centimeter groter dan het mannetje. Verder zijn er geen kenmerken die man en vrouw doen verschillen. Bij de jongen is het pas goed te zien als ze nagenoeg volwassen zijn.

Er is een terugmelding bekend. Een van de jongen die in deze kast is geringd is teruggevonden in een kast in het Nationaal Park de Meinweg en ze had dat jaar zelf 3 kuikens. Van andere locaties zijn er voor bosuilen ook terugmeldingen, bijvoorbeeld in Het Gooi van verkeersslachtoffers die als jong geringd zijn. Een interessante terugmelding is van een bosuil die werd gevonden in een bosje bij Eemnes. Uit de ringinformatie weten we dat deze uil maar liefst 25 jaar oud werd.

De bosuil legt meestal 2 tot 4 eieren. Bij hoge uitzondering worden er wel eens 5 geteld, maar dat is erg zeldzaam.

Uilen zijn vermoedelijk een beetje kippig, ze zien slecht voorwerpen die vlakbij liggen. Dat rekken van de nek zal waarschijnlijk zijn om dan beter te kunnen kijken.

Vogels kunnen geur waarnemen, maar de meeste soorten kunnen niet echt goed ruiken. Ze kunnen zich oriƫnteren op een bepaalde geur die voor die soort belangrijk is, meer niet. De belangrijkste zintuigen van uilen zijn het gehoor- en het gezichtsvermogen.

Uilen herkennen elkaar aan hun verenkleed en de roep. En natuurlijk herkennen de jongen hun ouders, het zijn de enige bosuilen die ze zien totdat ze het nest verlaten.

Dat is afhankelijk van het seizoen en de grootte en gewicht van de uil. Ook of er jongen gevoed moeten worden speelt natuurlijk een grote rol. Maar een gemiddelde van 2 tot 3 muizen per dag is het meest voorkomende wanneer ze geen jongen hebben te voeden. Overigens eet een bosuil heel gevarieerd. Bijvoorbeeld ook reptielen en grote insecten. En vooral ook nogal eens kleinere vogels. Kijk maar eens naar het clipje van 14 maart 'Vogel als ontbijt'.

Bijvoorbeeld bij grotere roofvogels zoals de havik. Jonge bosuilen lopen na het uitvliegen het gevaar om gepakt te worden door een marter, zoals helaas in een eerder seizoen van Beleef de Lente is gebleken. Ook grotere uilen (oehoe) en vossen zullen een bosuiljong pakken als ze de kans krijgen.

De jongen kijken de kunst af van de ouders maar het instinct om te jagen is aangeboren, ook weesuilen zullen gaan jagen. Het is leren door 'trial and error', door oefening worden ze beter en ze leren van fouten. Een filmpje van een lerende en jagende jonge uil: https://www.youtube.com/watch?v=RSf0TD_mPqI