naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Bosuil

Live

Zeearend

Live

Ooievaar

Live

Steenuil

Live

Kerkuil

Live

Slechtvalk

Binnenkort

IJsvogel

Binnenkort

Koolmees

Leesvoer: er staan nieuwe weblogs klaar!   *   NIEUW: webcam bij nest zeearend in Friesland   *   Bekijk de seizoensfilmpjes van de vogelsoorten van Beleef de Lente 2017

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over een van de Beleef de Lente vogelsoorten, die hier niet
beantwoord wordt? Stel hem op de webpagina van die soort (naast het live beeld).

Bosuil

We zien heel zelden dat een prooi levend aangevoerd wordt. Jagen op en doden van een prooi leren uilen als ze takkelingen zijn en de kast al hebben verlaten.
De eerste weken ruimt de moeder uil de uitwerpselen van de jongen op. Als de jongen groter zijn bemoeit ze zich er niet meer mee en doen de jonge uilen hun behoefte in de nestkast. Uilen hebben overigens relatief weinig en vloeibare ontlasting. Anders dan bij de mens gaan de niet verteerbare vastere delen er aan de bovenkant uit, als braakbal.
Het verschil is alleen te zien in hun lengte/grootte. Het vrouwtje is een goede vijf centimeter groter dan het mannetje. Verder zijn er geen kenmerken die man en vrouw doen verschillen. Bij de jongen is het pas goed te zien als ze nagenoeg volwassen zijn.
Er is geen terugmelding bekend van bosuilen die in deze nestkast geringd zijn, voor zover bekend ook niet bij het NIOO in Wageningen. Van andere locaties zijn er voor bosuilen wel terugmeldingen, bijvoorbeeld in Het Gooi van verkeersslachtoffers die als jong geringd zijn. Een interessante terugmelding is van een bosuil die werd gevonden in een bosje bij Eemnes. Uit de ringinformatie weten we dat deze uil maar liefst 25 jaar oud werd.
De bosuil legt meestal 2 tot 4 eieren. Bij hoge uitzondering worden er wel eens 5 geteld, maar dat is erg zeldzaam.
Uilen zijn vermoedelijk een beetje kippig, ze zien slecht voorwerpen die vlakbij liggen. Dat rekken van de nek zal waarschijnlijk zijn om dan beter te kunnen kijken.
Vogels kunnen geur waarnemen, maar de meeste soorten kunnen niet echt goed ruiken. Ze kunnen zich oriënteren op een bepaalde geur die voor die soort belangrijk is, meer niet. De belangrijkste zintuigen van uilen zijn het gehoor- en het gezichtsvermogen.
Uilen herkennen elkaar aan hun verenkleed en de roep. En natuurlijk herkennen de jongen hun ouders, het zijn de enige bosuilen die ze zien totdat ze het nest verlaten.
Normaal eten ze die niet op. Om het nest schoon te houden eet de moederuil in het begin van het broedseizoen afval op om het buiten de nestkast weer uit te braken.
Dat varieert en ligt ook aan de conditie van het kuiken, maar ze kunnen een dag of 3 à 4 zonder voedsel.
Hoelang een muis eetbaar is hangt een beetje af van de muis en of het erg warm is of niet. Een volgorde in het voeren is er voor zover we weten niet.
Het is voor zover we weten geen gedocumenteerd gegeven bij bosuilen. Mogelijk heeft het te maken met een behoefte in de spijsvertering maar dat is speculeren.
Om goed te vliegen moet je veel oefenen en dat kan niet in de nestkast. De jongen zijn een tijdje 'takkeling', ze klauteren rond in bomen en leren steeds beter fladderen tot ze echt kunnen vliegen. Ze worden nog een aantal maanden gevoerd door de ouders totdat ze leren hoe zelf prooien te vangen. De ouders blijven in de buurt en houden een oogje in het zeil.
Ja dat klopt! Dat noemen we riedelen. Je ziet ook soms dat de moederuil 'praat' met haar ongeboren kuikens, ze maakt dan een tokkend geluid.
Dat is afhankelijk van het seizoen en de grootte en gewicht van de uil. Ook of er jongen gevoed moeten worden speelt natuurlijk een grote rol. Maar een gemiddelde van 2 tot 3 muizen per dag is het meest voorkomende wanneer ze geen jongen hebben te voeden. Overigens eet een bosuil heel gevarieerd. Bijvoorbeeld ook reptielen en grote insecten. En vooral ook nogal eens kleinere vogels. Kijk maar eens naar het clipje van 14 maart 'Vogel als ontbijt'.
Bijvoorbeeld bij grotere roofvogels zoals de havik. Jonge bosuilen lopen na het uitvliegen het gevaar om gepakt te worden door een marter, zoals helaas in een eerder seizoen van Beleef de Lente is gebleken. Ook grotere uilen (oehoe) en vossen zullen een bosuiljong pakken als ze de kans krijgen.

De jongen kijken de kunst af van de ouders maar het instinct om te jagen is aangeboren, ook weesuilen zullen gaan jagen. Het is leren door 'trial and error', door oefening worden ze beter en ze leren van fouten. Een filmpje van een lerende en jagende jonge uil: https://www.youtube.com/watch?v=RSf0TD_mPqI

Ze blijven nog een tijdje in de buurt van het nest maar in de herfst en winter gaan ze op zoek naar een eigen territorium. Daar zullen ze alleen hun broedpartner in dulden en geen andere bosuil, ook al is het 'familie'. Meer informatie vind je in het weblog 'Kuuk kukelt uit kast' van 25 april.