Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Ze zijn onderweg!

Annelies Marijnis | donderdag 28 maart 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 968x

Out of Africa. Het is de titel van een film maar het heeft in dit geval betrekking op onze Huiszwaluwen. Ze hebben immers een groot deel van het jaar in Afrika doorgebracht en zijn nu op weg uit Afrika naar Europa. Hopelijk naar hun nest waar inmiddels een camera is geïnstalleerd.

Op weg naar Nederland

Op het moment dat de camera's online gaan, zijn de Huiszwaluwen nog onderweg uit hun overwinteringsgebieden in West Afrika, onder andere in Kameroen en Congo. Zij hebben daar ongeveer een half jaar doorgebracht voordat zij weer aan de lange tocht naar hun broedgebieden in het noorden beginnen.

De Huiszwaluwen leven voornamelijk van vliegen en muggen die zij in de lucht oppikken. In Afrika zijn in het winterhalfjaar voldoende insecten aanwezig om te kunnen overleven. Welke insecten zij daar eten en waar de zwaluwen uithangen is nog vrij onbekend. Brengen ze de nacht door in bomen op gezamenlijke slaapplaatsen of vliegen zij 's nachts hoog de lucht in, half slapend, zoals de Gierzwaluwen, om tegen de ochtend weer langzaam omlaag te zweven? We weten het (nog) niet precies.

Opvetten

Voordat ze aan de tocht naar Europa beginnen moeten ze goed op gewicht zijn om de reis te kunnen maken. Ze eten dus zo veel mogelijk van te voren om de lange afstand te overbruggen. Ze kunnen te maken krijgen met barre weersomstandigheden zoals zandstormen boven de Sahara waar niet voldoende insecten zijn of depressies op de Middellandse Zee waardoor ze op dat moment niet verder kunnen vliegen. Soms blijven ze een tijdje ergens hangen voordat ze hun tocht weer vervolgen als het weer gunstig is. Dan komen ze gewoon een paar dagen later aan dan gewoonlijk.

Wie ziet de eerste Huiszwaluw arriveren?

Op 23 maart werd al melding gemaakt van een heel vroege, overvliegende Huiszwaluw in de provincie Utrecht. Het wordt dus spannend wanneer wij de eerste Huiszwaluwen te zien krijgen voor onze camera's.


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Huiszwaluw Alle Beleef de Lente blogs