Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs

Waterdraak

Roos Tol | zondag 3 mei 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 835x

De vijvercam staat inmiddels alweer twee maanden open voor publiek. Een plasje water, wat boomstronkjes en begroeiing, mossen, varens, rododendron. Sinds het begin is dit beeld vrijwel gelijk gebleven. En toch… is het elke dag weer anders.

Niet alleen door de langzaam veranderende kleuren en geluiden op de achtergrond of het dalende en stijgende waterpeil, maar bovenal natuurlijk dankzij de almaar groeiende lijst van vogels die hier gespot werden en worden. Sommige (nog maar) éénmalig of enkele keren, andere meerdere malen daags. Sommigen alleen, anderen met partner. Binnenkort misschien met hun jongen?

Vijfentwintig

In totaal zijn hier al ten minste vijfentwintig soorten vogels waargenomen. De bonte vliegenvanger was er dit jaar voor het eerst. Bof voor de kijkers (en voor de bonte vliegenvanger). Ik had er zelf “in het echt” nog nooit een gezien, evenmin als putter, goudvink, appelvink of zwartkop. Het zal ook verschil maken waar en hoe je woont. Geweldig toch om dan hier met je neus op de camera die enorme diversiteit voor bij te zien komen, lekker op hun gemak aan het drinken, badderen of foerageren. Om over onbekommerd baltsende en parende vinken maar te zwijgen…

Nachtshow

De nacht is voor weer andere bezoekers. We hebben bijvoorbeeld groene en bruine kikkers gezien en gehoord. Druk bezig met het maken van nakomelingen.

En nu een klapper: op dezelfde dag dat de bonte vliegenvanger hier werd gespot, kroop ’s avonds rond half elf een draak uit het water. Een waterdraak.
Dat is, net als “mini dino”, een andere naam voor: de kamsalamander. Hij kan wel achttien centimeter groot worden. De man heeft in de paartijd een imposante rug- en staartkam.

Deze salamander komt vrijwel overal in Nederland voor, maar staat toch op de Rode lijst van amfibieën als kwetsbare soort. Het gaat niet heel goed met hem. Dat heeft vooral te maken met zijn habitat, cultuurlandschap met poelen, struweel, hagen, bossen en onvervuild water zonder vissen (want die eten haar eitjes en de jonge salamanders op).

Kamsalamanders zijn actief in de schemering en ’s nachts. Helaas konden we geen duidelijke afbeelding maken. Wil je toch een waterdraakje / mini dino zien, kijk dan eens naar dit leuke vlog van Natuurmonumenten.

Nu hopen dat “onze” salamander terugkomt! Ondertussen blijft er natuurlijk altijd genoeg te beleven hier!


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Vijver Alle Beleef de Lente blogs