Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs

Door Christ Grootzwagers
Natuurvereniging Ken en Geniet

Vogelvrije vogels

Christ Grootzwagers | woensdag 12 mei 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 532x

Alle vogels die we bij Beleef de Lente mogen bekijken zijn vrije vogels. Ze hebben er zelf voor gekozen de plek voor de camera in te nemen. Niet overal gaat dit zo, op jaarmarkten, in parken enz. worden vogels geshowd. Vogels geboren in gevangenschap, dat wordt altijd wel gemeld.

Roofvogels verdienen vrijheid

Roofvogels en uilen horen vrij rond te vliegen in onze natuur. Zo kunnen ze hun eigen leven leiden. Gelukkig kent Nederland heel wat roofvogels en uilen die gewoon in het wild gezien kunnen worden, ook in uw buurt. Zowel binnen de bebouwde kom als daar buiten in landelijk gebied, in bossen en zelfs langs de snelweg. Het is geweldig mooi om zulke machtige vogels in hun leefgebied bezig te zien. Door waarnemen leer je ze beter kennen, dan door te kijken naar een vogel in gevangenschap. Vogels die verplicht hun kunstje tonen, omdat ze anders niet te eten krijgen, vertonen heel ander gedrag als van nature.  

Gedragsstoornis

In kooien en aan de lijn kunnen de vogels hun natuurlijke gedrag niet vertonen. Ze kunnen niet of nauwelijks vliegen, ze mogen niet op hun eigen specifieke manier jagen en eten. Ook hebben ze niet de vrije keus om een partner te kiezen, een eigen nest te bouwen en jongen groot te brengen. Buiten de showtijd zitten ze in een te klein hok of zitten als een slaaf vast met een touw of riem vast aan een blok. Ze hebben géén vrij leven ze kunnen hun vleugels amper strekken. Tijdens de shows moeten ze kunstjes doen in een onnatuurlijke omgeving te midden van een mensenmassa die de vogels kan aanraken en aaien. Uilen zijn bovendien echte nachtdieren, maar worden urenlang in daglicht te kijk gezet.

Shows verleiden

Roofvogel- en uilenshows leiden ertoe dat mensen zelf een roofvogel of uil willen hebben. In Nederland wordt een groot en toenemend aantal inheemse en uitheemse roofvogels en uilen gehouden en verhandeld. Waar vraag is ontstaat aanbod (er valt geld te verdienen). Dit aanbod komt uit in gevangenschap gefokte vogels, maar het komt ook voor dat men nestjongen en eieren rooft uit natuurnesten in het wild. Het is triest, dat de particulieren die een roofvogel of uil aanschaffen denken een huisdier te kopen. Met roofvogels en uilen kun je echter geen band opbouwen, zoals met een hond of een kat.

Faunavervalsing

Er is sprake van faunavervalsing wanneer men vogels los laat of dat deze ontsnappen, waardoor nieuwe (onder)soorten zich vestigen en deel gaan uitmaken van de Nederlandse natuur. Tijdens shows komt het geregeld voor dat een in gevangenschap gefokte vogel ontsnapt en gaat voor zijn vrijheid. Bij particulieren die roofvogels en uilen gebeurt dat erg vaak. Soms worden ze zelfs bewust losgelaten, omdat men beseft dat het niet leuk meer is. De meeste ontsnapte vogels worden niet terug gevangen en deze vormen een bedreiging voor de Nederlandse natuur. Alleen al in het jaar 2010 registreerde de Oehoewerkgroep Nederland (OWN) 28 ontsnapte Oehoes. Deze vogels gedragen zich anders dan hun wilde soortgenoten. Ze komen bijvoorbeeld dichter bij mensen en maken soms schijnaanvallen op hen. Ontsnapte vogels lopen zelf ook grote risico’s door de riempjes aan hun poten waarmee ze verstrikt kunnen raken in de takken en een vreselijke dood kunnen sterven.

Hybride vogels

Roofvogel- en uilenshows zijn nauw verweven met de fok van roofvogels en uilen. Daarbij wordt echter op grote schaal hybridisatie, het kruisen van soorten, toegepast. Ook deze hybride vogels ontsnappen geregeld en veroorzaken faunavervalsing. Ze nemen bijvoorbeeld de plaats in van Nederlandse vogels of ze paren met in het wild levende vogels en dragen zo vreemd erfelijk materiaal over op de populatie. Zo vormen de hybride valken een gevaar voor de inheemse populatie Slechtvalken.

Slechte voorlichting

Roofvogel- en uilenshows worden vaak gehouden onder het mom van voorlichting. Onderzoek toont aan dat in de meeste shows nauwelijks voorlichting wordt gegeven. Indien dit wel gebeurt, is de verschafte informatie soms zelfs feitelijk onjuist. Daarbij komt dat het karakter van de shows niet past bij de voorlichting: roofvogel- en uilenshows draaien om het feit dat mensen de vogels van dichtbij kunnen zien en zelfs aanraken. Dit is tegengesteld aan het gedrag van deze vogels in het wild. Daar blijven ze het liefst ver van mensen verwijderd en zullen ze zich zeker niet laten aaien. Het publiek leert dus niets over de vogels in het wild. Roofvogel- en uilenshows worden gehouden door zowel valkeniers als roofvogelhouders, mensen zonder een valkeniersopleiding. Dat iemand zich valkenier noemt is géén garantie voor deskundigheid.

Liefhebbers

Als er één ding duidelijk is, is het wel dat jullie als kijkers van roofvogels en uilen houden. Dat doen wij als vrijwilligers van Beleef de Lente ook. Eén van de dingen waar wij ons voor willen inzetten, is het recht van roofvogels en uilen op een vrij en soorteigen bestaan. Daarom zijn we een petitie gestart, die tot doel heeft dat er nieuwe wetten en regels komen die het houden en verhandelen van roofvogels en uilen en het organiseren van roofvogelshows te verbieden. Je kunt de petitie hier vinden: Vogels vrij

Teken en deel

Met jullie hulp hopen we het benodigde aantal handtekeningen te krijgen om op zijn minst politieke behandeling van dit onderwerp af te dwingen. Het delen van dit bericht wordt zéér op prijs gesteld.

 

 


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Torenvalk Alle Beleef de Lente blogs