Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs

Veelzijdige boerenlandvogels

Frank van Groen | dinsdag 9 mei 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 132x

Aan het begin van het weidevogelseizoen stond de boerenlandvogelcam gericht op een plasdras in Eemland. Daarna was een kievitsnest aan de beurt, toen een gruttonest. Beide nesten kwamen uit en de kuikentjes wandelden de wereld binnen en het beeld uit. Nu zien we een scholeksternest voor de camera.

Wat een variatie bij het thema boerenlandvogels! De opeenvolging van nesten is volgens het boekje, eerst de kievit, gevolgd door grutto en dan de rest. Scholekster en tureluur broeden meestal later.

Broedende scholekster

We kijken nu naar een scholeksternest, gevonden met drie eieren op 3 mei. Dat is het gebruikelijke aantal. Soms worden ook twee of vier eieren gelegd. Op een kort geleden gemaakte drone-opname van ons nest waren vier eieren te zien. Dat is leuk want het betekent dat het legsel nog niet compleet was op de vinddatum, en dat er op 4 mei vier eieren waren. Er wordt gebroed nadat het laatste ei is gelegd. Met een broedduur van 24 tot 27 dagen gaat het dus nog wel even duren voor de eieren uitkomen. Dat zal niet eerder zijn dan 28 mei, nog tweeënhalve week te gaan.

Kustvogel

Van oudsher is de scholekster een vogel van de kust. Zelf associeer ik de soort met het Waddengebied. Een bezoek aan een Waddeneiland is niet compleet zonder het uitbundige getepiet te horen van vele scholeksters.

Jaar van…

Omdat 2023 door Vogelbescherming en Sovon is uitgeroepen tot het Jaar van de Scholekster is er ook een camera van beleefdelente gericht op een scholeksternest op een dak, ergens in Drenthe. Nu dus dubbel aandacht voor deze prachtvogel. Terecht wat mij betreft. We hebben het geluk dat we nu kunnen genieten van de broedprestaties van een koppel scholeksters in een traditioneel broedgebied, een weiland, en een nieuw veroverd broedbiotoop, de Nederlandse daken. Ben benieuwd naar het resultaat…

Wat zijn eigenlijk boerenlandvogels?

Steltlopers als kievit en grutto zijn de bekendste weidevogels, vogels van het boerenland, net als scholekster en tureluur. Daarnaast zijn er de weidezangvogels veldleeuwerik, graspieper en gele kwikstaart en typische weide-eenden als slobeend en zomertaling. Allemaal boerenlandvogels. Bij het boerenlandland horen ook boerderijen, knotwilgen, boomgaardjes, akkers en de kleinere dorpen. Ook hier komen typische soorten voor die in Nederland van oudsher voornamelijk gebonden zijn aan het boerenland. Denk aan soorten als steenuil, spotvogel, ringmus en spreeuw.

Door de intensivering van de agrarische productie de afgelopen decennia staan de aantallen van veel soorten boerenlandvogels onder druk. De weidevogelzangvogels namen het sterkste af. In veel gebieden was sprake van een decimering van de stand. Terecht daarom dat er zoveel aandacht is voor deze groep. Een landschap zonder vogels, ik moet er niet aan denken.


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Boerenlandvogels Alle Beleef de Lente blogs