Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Saaie broedtijd

Frank van Groen | vrijdag 26 april 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 979x

In beide kauwenlasten wordt nu gebroed, in Dongen op twee eieren, in Winterswijk op een onbekend aantal eieren. Wanneer het eerste kuiken uit het ei komt is een verrassing.

Dit gaf Ronald al aan in het vorige blog. Normaal gesproken bedraagt de broedduur 17 tot 18 dagen, maar het kan ook langer duren. Bij kauwen is zelfs een geval bekend van een broedduur van 23 dagen. Het relatief saaie broeden duurt in elk geval nog een weekje. Een mooie gelegenheid enkele wetenswaardigheden over de kauw te melden.

Familie van de kraai

Onze kauw hoort bij de familie van de kraaien. Deze vogelfamilie telt wereldwijd 123 soorten, waarvan er 44 tot het geslacht corvus behoren. De kauw, corvus monedula, is binnen dit geslacht een buitenbeentje. In tegenstelling tot de meeste andere kraaien broeden kauwtjes in nestholtes. Een andere Nederlandse vertegenwoordiger van dit geslacht broedt ook in kolonies, de Roek, maar dan wel in zelf gemaakte nesten. Zwarte kraaien en de veel grotere en zeldzamere raven broeden solitair, eveneens in een zelf gebouwd nest.

Stabiele soort

Het aantal kauwen is over heel Nederland genomen stabiel, zo tonen jarenlange tellingen in een groot aantal steekproefgebieden aan. Zo stond de landelijke index in 2017 op 97 (1990 = 100). Binnen ons land zijn er echter grote verschillen. Zo nam de populatie in Gelderland in bijna dertig jaar met een derde af (index 2017 = 66). In Limburg en Groningen was sprake van een behoorlijke toename in de steekproefgebieden. Voor Noord-Brabant zijn geen betrouwbare cijfers beschikbaar. Delen van Zeeland en Flevoland, waar vroeger nauwelijks kauwen voorkwamen, werden de afgelopen 40 jaar door Kauwen gekoloniseerd.

Een blik op de kaart met veranderingen in dichtheden in de recent verschenen Vogelatlas laat grote verschillen zien. Hier wordt de stand in de jaren 1998-2000 vergeleken met die in 2013-2015. In een zone die loopt van Zeeland tot Friesland was sprake van toename, net als in de Betuwe en Zuid Limburg. Overijssel, Drente en vreemd genoeg ook Groningen laten daarentegen afgenomen dichtheden zien. In mindere mate is dat ook het geval in Noord Brabant en het noorden van Friesland.

De hoogste dichtheden treffen we aan in Noord- en Zuid-Holland, het rivierengebied, de omgeving van Utrecht, de Gelderse vallei en Noord-Brabant. Noordoost Nederland, de Veluwe, de Flevopolders en Zuid-Limburg kennen relatief lage dichtheden.


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kauw Alle Beleef de Lente blogs