Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Persoonlijkheden

Pascal Stroeken, STONE | donderdag 20 april 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 172x

Een van de eye-openers van Beleef de Lente vind ik toch wel dat we vogels met andere ogen (hebben) leren bekijken. Maar hoe zit het dan met die ‘menselijke blik’? Tijd voor een wat filosofisch blog.

BdL-kijkers die al wat jaren meelopen is het uiteraard al lang opgevallen: deze man en vrouw steenuil hebben duidelijk wat andere karaktertrekken dan voorgaande stellen die we 24/7 konden observeren. In de chat wisselen kijkers hierover met enige regelmaat kun observaties en interpretaties uit.

Vrouw lijkt minder kattig, ze heeft wat minder de broek aan dan andere vrouwen waarmee we in het verleden kennis maakten. Ze is behoorlijk tolerant naar haar man, jaagt hem niet snel de kast uit en vertrouwt hem bij eieren en muizenvoorraad als ze even de vleugels gaat strekken. Benieuwd hoe dat gaat als straks de jongen uit het ei zijn gekropen. Verwijst ze hem dan resoluut naar de deur en spoort hem aan om te gaan jagen, net als we van andere vrouwen kennen?

Man is opmerkelijk zorgzaam voor zijn vrouw, voert haar zelfs stukjes muis en past met overgave op de eieren als zij even haar vleugels strekt. Benieuwd hoe dat gaat als straks de jongen uit het ei gekropen zijn. Gaat hij actief meevoeren en de jongen stukjes muis aanbieden, zoals we niet van andere mannen kennen?

Individuen met karakters

Vogels, en dus ook steenuilen, zijn intelligente schepsels. Ze hebben naast hun aangeboren instinct en vaardigheden, ook een groot lerend vermogen. Uit onderzoek blijkt dat vogels lessen trekken uit ervaringen, fouten en successen, en zo goed op situaties kunnen inspelen. Maar vogels zijn ook in staat om creatieve oplossingen te bedenken om problemen op te lossen. Dit alles combineren ze met individuele karaktertrekken. Zo zijn er, bijvoorbeeld, ondernemende en meer terughoudende typen te onderscheiden. Dit hebben we vaker kunnen observeren bij opgroeiende jonge steenuilen, waar we soms duidelijke karakterverschillen konden waarnemen. Elke steenuil is dus een uniek individu en dit kunnen we via de webcams prachtig observeren – zover wij daartoe althans in staat zijn met onze (beperkte?) menselijke blik.  

Menselijke blik

De menselijke blik, het woord is gevallen. Want in hoeverre is onze waarneming en interpretatie antropomorfisch (het toekennen van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke wezens)? Een lastige vraag. Steenuilen maken het ons wat dat betreft ook niet makkelijk. Ik bedoel, het is nogal verleidelijk om ze met een menselijke blik gade te slaan. Want we herkennen zoveel van onszelf.  

In grote lijnen schurkt hun manier van leven namelijk best dicht aan tegen die van ons mensen, qua huishouden, gezinsleven en rolverdeling. Steenuilen zoeken een veilig onderkomen voor hun toekomstig gezin, hebben een stevige paarband met zorg en affectie voor elkaar en hun nageslacht. Man en vrouw vormen een goed op elkaar ingespeeld team met heldere taakverdeling om het huishouden draaiend te houden en de jongen te laten opgroeien. Huisje, boompje, beestje, zeg maar. Heel wat herkenbaarder – voor de meesten onder ons – dan de ingewikkelde driehoeksverhoudingen bij heggenmussen (Google maar eens) of commune-achtige taferelen bij koloniebroeders zoals meeuwen.

Verruimt onze blik

Die menselijke blik, is dat erg? Ik denk het niet. Observaties verdiepen zich juist door herkenbaarheid en reflectie. Het verruimt onze blik op het reilen en zeilen van, in ons geval, de steenuilen. Het maakt ons een kritische en belangstellende kijker, voedt onze bewondering voor het leven om ons heen. Het besef dat steenuilen handelen vanuit dezelfde basisbehoeften: een veilig onderdak, een betrouwbare partner om een gezin te stichten, zorgen voor brood op de plank.

Zolang we maar beseffen dat steenuilen, hoeveel we ons ook in hun doen en laten herkennen, niet hetzelfde denken als wij mensen en de wereld met hun unieke uilenblik bezien. Want daarin verschillen ze natuurlijk wel sterk van ons. Ook daarvan zijn talloze voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan jaren geleden, toen een gestorven nestjong zonder dralen bij de voedselvoorraad werd gelegd en niet veel later met smaak werd opgepeuzeld. En ik denk ook niet dat u zich herkent in het terloops over de grond laten slingeren van dode muizen...

Observeer en geniet van onze eigen webcam-persoonlijkheden!


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek coördineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs