Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs
Ronald Harxen / Fred van Diem

Door Ronald van Harxen
Voorzitter werkgroep STONE

Opnieuw beginnen?

Ronald van Harxen, STONE | donderdag 24 juni 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 449x

Soms lijken ze er nog wel zin in te hebben: opnieuw beginnen. Met zijn beide in de nestkast, een kuiltje graven, verleidelijke geluidjes maken, kauwen verjagen: het lijkt wel voorjaar. Afgelopen maandag is echter de zomer begonnen. Hoe groot is dan eigenlijk nog de kans op een doorstart?

Niet heel groot

Jammer misschien, maar die kans is niet heel groot. En dat heeft vooral met het voedsel te maken. Steenuilen zijn erop 'gemaakt' om zich niet op een type prooi te focussen. Dat kunnen ze zich domweg niet veroorloven omdat ze er een betrekkelijk klein leefgebied op nahouden. De kans dat ze met éen enkele prooisoort hun jongen groot krijgen (zoals de kerkuil met muizen) is daardoor vrijwel uitgesloten. Soms zijn er veel muizen, soms weinig. Een kerkuil vliegt dan simpel een stukje verder om de kijken of er elders wel muizen te scoren zijn. Een steenuil zal dat niet doen. Lange vluchten kosten hem domweg te veel energie en de kans dat hij in het territorium van een buurman terecht komt is groot. Met alle energieverslindende geruzie vandien. 

Generalist

Hun strategie is het over te schakelen op andere prooien: regenwormen, meikevers, larven, rupsen, jonge mussen en spreeuwen, kikkers, noem maar op. Is het een er niet of op, is het ander er wel. Zo kunnen ze in een relatief klein gebied toch altijd wel iets van hun gading vinden. Het dus zijn echte generalisten als het op prooi aankomt.

Seizoensgebonden

Nadeel is wel dat veel prooitypes seizoensgebonden zijn. Meikevers zijn er vooral in mei (de naam zegt het al), maar ook larven en rupsen vinden we meer in het voorjaar dan in de zomermaanden. Hetzelfde geldt voor jonge vogels. Later in het seizoen is er dus minder te schakelen. De kansen voldoende prooi te vinden voor een vervolglegsel zijn een stuk minder groot dan. Alleen een stel waarbij het legsel al heel vroeg is mislukt en dat snel opnieuw weet te beginnen, heeft enige kans op succes. 

Eerste vervolglegsel

Afgelopen weekend vonden we ons eerste vervolglegsel. Bij ons voorlaatste bezoek (14 mei) aan het nest troffen we in een verder lege nestkast enkele afgebeten veren van een steenuil. Van het (geringde vrouwtje) geen spoor. Predatie door een marterachtige was onze voorzichtige conclusie. Toen we naar de andere kast op het erf liepen (waar we het mannetje in aantroffen) vloog er steenuil weg. Conclusie (opnieuw voorzichtig): er is al een nieuwe vrouw aanwezig. De plek werd daarmee kandidaat voor een bezoek later in het seizoen.

Nieuwe vrouw, nieuwe eieren

Afgelopen zaterdag kregen we een berichtje van de bewoners: ze hadden heel kort even in de nestkast gegluurd en gezien dat er minstens twee kleine jongen waren. Toen we een paar uur later het erf opreden, troffen we een ongeringde vrouw (het dier dat we in mei hadden zien wegvliegen?) met drie jongen van een dag oud. Terugrekenend moet het eerste ei rond 21 mei zijn gelegd. Dat is een week na ons bezoek. We weten niet precies wanneer het eerste legsel verloren is gegaan, maar het moet ergens tussen 30 april (ons eerste bezoek) en 14 mei (tweede bezoek) zijn geweest. In die tijd is niet alleen het legsel mislukt, maar heeft zich ook een nieuwe vrouw gemeld. Dat laat zien dan het snel kan gaan soms.

Voldoende prooi

Opvallend was dat er afgelopen zaterdag een forse hoeveelheid muizen op voorraad lag: vijf veldmuizen, twee rosse woelmuizen, twee bosmuizen en een huisspitsmuis. Voorlopig lijkt de voedselsituatie dus goed. We zijn benieuwd of ze het ook gaan redden. Waar we ook benieuwd naar zijn, is of we nog meer vervolglegsels aantreffen. De laatste twee weken van ons veldseizoen zitten - behalve met nacontroles - vol met bezoekjes aan vroeg mislukte nesten. In mijn blog komende zondag een eerste indruk.


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek co├Ârdineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs