Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Ooievaars en weidevogels

Wim van Nee, STORK | vrijdag 9 juni 2017 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 1191x

Ik dacht net, ik ga mijn weblog wijden aan het vermeende probleem tussen ooievaars en weidevogels. Er verschijnen namelijk weer regelmatig artikelen en ingezonden brieven die hierover gaan.

Maar eigenlijk heeft dat geen zin. Jullie weten al dat weidevogels niet op het reguliere menu van ooievaars staan. Dat ooievaars daar niet op uit zijn, omdat ze veel te lui zijn als het op jagen aankomt.  En degenen die ik zou wíllen bereiken met een weblog hierover, lezen dit waarschijnlijk toch niet. Maar ja, waar ga ik dan over schrijven?

Gisteren zagen we het in de tuin zomaar gebeuren, een kat kreeg het voor elkaar om zijn poot in de opening van het nestkastje te wurmen, waarin gekraagde roodstaarten hun nest hebben. We zijn bang, dat het fout is afgelopen. Voor de roodstaarten dan. Weet iedereen die een kat heeft eigenlijk wel wat het lieve dier buiten allemaal doet? En hoe zit het met al die buitenkatten die de muizen bestrijden? Wat doen ze verder? Hoever is het lopen voor een kat naar de nestjes van tureluur en grutto? En hoe zit het met de invloed van verwilderde katten?

Het houdt je toch bezig, ooievaars die beschuldigd worden van het decimeren van weidevogels. Er wordt een enorme invloed toegekend aan 1000 paren ooievaar. Wat zou de invloed zijn van 17 miljoen mensen op de weidevogels? En van al die prachtige fietspaden die de groene ruimte versnipperen in steeds kleinere stukjes? Oprukkende bebouwing? En die kolossale landbouwmachines, die vele meters breed hun banen trekken over de weilanden en akkers? Wist u trouwens dat de broedgebieden van ooievaar en van grutto, kievit en tureluur, maar voor een relatief klein gedeelte overlappen?

Gek eigenlijk, als iemand een mens beschuldigt van iets, dan is bewijs nodig. En als dat er niet is, dan is er zomaar sprake van valse beschuldiging of smaad, wat terecht niet goed wordt gevonden in onze maatschappij. Hoe zit dat eigenlijk met dieren? Kun je die zomaar beschuldigen? Zonder bewijs?

Het enige wat inzicht kan geven in de werkelijke bedreigingen voor weidevogels, is onderzoek waarbij alle factoren die een rol spelen worden belicht: recreatiedruk, verstedelijking, grootschalig agrarisch grondgebruik, waterpeilbeheersing, predatie, klimaatverandering, verdroging, gevaren tijdens trek en overwintering, jacht, industrialisatie,  …

Ik heb wel een idee over de rol van de ooievaar, maar  wie ben ik? Ik ben geen onderzoeker, ik ben gewoon een natuurliefhebber die zich extra bezighoudt met het wel en wee van ooievaars.

En die af en toe een weblog schrijft.

 

 


STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs