naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Slechtvalk

Live

Kerkuil

Live

Steenuil

Live

Kauw

Live

Ooievaar

Live

Huiszwaluw

Live

Voedertafel

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Havik

Eerste vliegoefeningen jonge huiszwaluw   *   Hoe zal het de jonge vogels vergaan in deze tropische dagen?   *   Vierde zwaluwjong groeit als kool   *   Vandalen? Of gewoon slimme vogels..   *   Voor alle vaders❤️
Toon alle blogs & vlogs

Door Martin Vink
Vogelwerkgroep Gemert

Onrust rond de toren in De Mortel

Martin Vink, Vogelwerkgroep Gemert | maandag 12 maart 2018 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 407x

Donkere wolken pakken zich samen boven de 130 mtr hoge toren in het dorpje De Mortel. Na een goede en rustige start van het broedseizoen 2018 verschijnen er nu meerdere valken rond en op de toren die één of beide broedvogels willen verjagen.

Slechtvalken broedden van nature op kliffen en rotswanden, het broedgebied moet overzichtelijk zijn en in het territorium zijn vaak waterpartijen aanwezig. De nestplaatsen bevinden zich meestal op grote hoogte en het voedselaanbod moet hoog zijn. Nu kun je je afvragen wat ze dan in Nederland te zoeken hebben er is wel veel water en voedsel aanwezig maar er zijn geen kliffen en rotsen in ons platte kikkerlandje. Het laatste wordt echter gecompenseerd door de vele hoge gebouwen in ons land en deze gebouwen zijn een gewillige broedlocatie voor de slechtvalken. In Nederland was de slechtvalk in de vorige eeuw een uiterst schaarse broedvogel. Broedgevallen waren bekend op Schiermonnikoog en de Veluwe waar rond 1975 een broedpaar werd vastgesteld. In 1990 vestigde zich een broedpaar in Limburg en in 1996 volgde daar een tweede paar. De jaren daarna groeide het aantal steeds sneller en in 2012 werd de Nederlandse slechtvalk populatie geschat op ca. 120 paren. Broedsels worden gelegd in oude kraaiennesten, op hoogspanningsmasten, in bomen, duinen en zandplaten of op het kale beton van hoge gebouwen, deze broedsels zijn doorgaans weinig succesvol. Het plaatsen van nestkasten heeft een bijdrage geleverd aan het broedsucces en dat de soort is toegenomen. Door deze successie ziet men tegenwoordig steeds vaker territoriumgevechten en dat broedsels verloren gaan. Dit is een normaal verschijnsel, de soort reguleert zichzelf en zal hierdoor stabiliseren. In de afgelopen jaren zijn er in De Mortel diverse territoriumgevechten geweest tussen vrouwtjes en mannetjes die deze toplocatie van Nederland wilden overnemen. Zo zijn achtereenvolgens de volgende valken actief geweest in De Mortel.

MA 2005 / 2007 (1e instantie ongeringd, later geringd op nest), S2 2007 / 2011 (geringd, neergeschoten en later overleden aan besmetting door de groene vleesvlieg), 2OR 2012 / 2013 (geringd, verjaagd door VV), VV 2012 tot heden? (ongeringd, verjoeg en doodde na een jaar weer 2OR (2013)). VV is nu nog steeds het heersende vrouwtje alhoewel zij nu ogenschijnlijk lijkt te zijn verjaagd / gedood door een geringde vreemde vrouw.

PA (geringd nr. was deels bekend) zat sinds 2005 tot en met 2015 onafgebroken als territoriaal mannetje op de toren maar kreeg in 2015 hevige concurrentie van andere mannetjes en werd hij door het huidige mannetje VM verjaagd uit zijn territorium.

Het is nu de vraag of het huidige vrouwtje nog leeft en met het mannetje nog een broedsel groot kan brengen. Het zou ook zo maar kunnen dat het mannetje zwicht voor de charmes van het nieuwe geringde vrouwtje! Hierdoor zal er hopelijk net zoals in 2013 nog een laat broedsel kunnen gaan plaatsvinden.

Spannende ontwikkelingen allemaal! Eén ding is wel duidelijk slechtvalken in De Mortel geven ons ieder jaar nieuwe en verrassende inzichten in hun gedrag en leefwijze.


Vogelwerkgroep Gemert

Vogelwerkgroep Gemert is eind 1988 opgericht door een aantal enthousiaste vogelaars. Het werkgebied van de VWG Gemert omvat de voormalige gemeente Gemert, bestaande uit Gemert, Handel, De Mortel en Elsendorp. De VWG heeft o.a. de volgende doelstellingen: - beschermen en inventariseren van de in het werkgebied voorkomende vogels - plaatsen, controleren en schoonhouden van nestkasten, -wanden - weidevogelbescherming - Biotoopverbetering i.s.m. de gemeente - geven van voorlichting aan belangstellenden - organiseren van vogelwandelingen en lezingen - opze Bezoek de website van Vogelwerkgroep Gemert


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Slechtvalk Alle Beleef de Lente blogs

Deel dit bericht