Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Steenuil

Uitgevlogen

Vijver

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Ooievaar

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Bosuil

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Koolmees

Geen broedsel

Boerenzwaluw

Geen broedsel

Visarend

Toon alle blogs & vlogs
Arthur van Pelt

Door Christ Grootzwagers
Natuurvereniging Ken en Geniet

Muizenjacht

Christ Grootzwagers | woensdag 21 april 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 506x

In het blog Wat eten we vandaag kon je al lezen dat de torenvalk hoofdzakelijk woelmuizen eet. Dus is het in feite een prima schakel in een voedselketen en onmisbaar. Zonder muisetende vogels en dieren zou er een grote muizenplaag ontstaan. Enkele jaren terug was dat het geval in Friesland.

Reden temeer om zuinig om te springen met de natuur. Nemen we een schakel weg, dan leidt dat gegarandeerd tot problemen. Roofvogels, uilen, vossen wezels enz. ze zijn de opruimers en onmisbaar.

 

Woelmuizen.

De familie woelmuizen is een vrij uitgebreide familie. De veldmuis is de meest bekende en komt regelmatig langs in de klauwen van man. Verder is er de aardmuis, rosse woelmuis, Noordse woelmuis, woelrat en ondergrondse woelmuis. De laatste twee zullen we niet gaan zien in de nestkast. De woelrat is te groot en de ondergrondse woelmuis komt alleen voor in onze zuidelijke provincies.

Vangtechniek.

Torenvalken zijn goede jagers en hebben uitstekende ogen. Daarbij komt ook nog, dat zij ultraviolet-licht kunnen waarnemen. Dieren, insecten en ook sommige vogels kunnen zo bepaalde sporen zien, die wij niet waar kunnen nemen. En laat het nu zo zijn, dat juist de urine van muizen goed weergegeven wordt in dat UV-licht. Dan wordt het opsporen al een stuk gemakkelijker. Zeker omdat veel muizen hun vaste routes hebben door graslanden.

De klos.

Juist door hun scherpe blik is met name de veldmuis zo de klos. Vanuit de lucht is het spoor gemakkelijk te volgen en slaat onze torenvalk toe. Al biddend speurt de torenvalk de omgeving af, ziet hij of zij een veldmuis, dan weten ze welk spoor deze volgt en met een razendsnelle duik wordt er toegeslagen. Een torenvalk doodt de prooi niet met zijn klauwen, maar met zijn snavel. Zoals bij alle valken is de snavel met een valkentand uitgerust. Dat is een inkeping in de bovensnavel, waarmee hij gemakkelijk dikkere pezen door kan bijten.

Vergiftiging.

De prooien van de torenvalk, kunnen soms tot problemen leiden. Want wat eet een veldmuis, dat is afhankelijk van waar hij leeft. In natuurgebieden daar is het goed toeven en eet de veldmuis van grassen, kruiden, maar ook insecten en slakken. In landbouwgebied doet hij dat ook, maar daar levert dit problemen op. Door intensivering van onze landbouw, wordt ook de gifspuit gehanteerd. Graslanden worden steeds korter gemaaid, dus minder geschikt voor de veldmuis. Veldmuizen die insecten en planten eten die bespoten zijn, krijgen gif binnen en dat stapelt zich op. Zo kan ook de torenvalk dit gif binnen krijgen via de opgegeten muizen. Voor de ouder misschien nog geen probleem, maar voor de jonkies wel.

Waterwingebied.

Onze torenvalken hebben wat dat betreft geluk. Ze jagen in de directe omgeving en dat is het waterwingebied van de WMD. In waterwingebieden gelden strenge regels voor het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Vaak is de biodiversiteit in dergelijke gebieden erg groot. De bescherming van onze torenvalken is daar een goed voorbeeld van. Dus blijf genieten van ons paar, met hopelijk een voorspoedig opgroeiend gezinnetje. Inmiddels met al het vierde ei. Komen er nog meer bij, we wachten het samen af.


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Alle Beleef de Lente blogs