Navigatie overslaan

Uitgevlogen

Bliek

Uitgevlogen

Kerkuil

Uitgevlogen

Slechtvalk

Uitgevlogen

Pimpelmees

Uitgevlogen

Gierzwaluw

Uitgevlogen

Torenvalk

Uitgevlogen

Scholekster

Uitgevlogen

Merel

Uitgevlogen

Visarend

Uitgevlogen

Boerenlandvogels

Uitgevlogen

Zeearend

Geen broedsel

Steenuil

Geen broedsel

Vijver

Geen broedsel

Ooievaar

Geen broedsel

Bosuil

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Toon alle blogs & vlogs

Houden we ons nog dood?

Arda van der Lee, STORK | donderdag 11 juni 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 561x

Zoals al regelmatig verteld in de blogs over het ringen van de jongen, houden jonge ooievaars zich bij gevaar roerloos, ze liggen voor 'dood' in het nest. Meestal heeft dat nut, maar soms ook niet.

Deze reflex om roerloos in het nest te gaan liggen bij dreigend gevaar, beschermt de kuikens tegen roofdieren als de ouders niet in de buurt zijn. Een roofvogel ziet dan 'dode' kuikens in het nest liggen wanneer hij voorbijvliegt en vliegt hongerig verder, op zoek naar een levende prooi. Wij maken als ringers ook dankbaar gebruik van dit gedrag.

Weerloos

Maar zo roerloos  blijven liggen vormt ook een risico. Vanavond was ik in Avifauna om te ringen. Afgelopen week waren daar 3 dode jongen onder de nesten gevonden, met verwondingen op hun kop. Misschien een zilvermeeuw voor wiens pikkende en hakkende snavel de kuikens een weerloze prooi vormden? Het wordt nog onderzocht wat er precies aan de hand was.  

Zelfverdediging

De jongen vertonen deze reflex alleen tot een week of 7, daarna houden ze zich niet meer dood. Als er dan bv. een vreemde ooievaar of een andere aanvaller op het nest landt, weren ze zich kranig. Zeker onze jongen kunnen dan samen heel wat verjagen.

In Avifauna heb ik natuurlijk nog snel wat fotootjes gemaakt, vandaar de 'vreemde' header.

 


STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs