Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Huismus

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Het Rijke boerenland

Romke Visser | zondag 17 juli 2022 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 425x

Rijk? Boerenland? Ja en nee. Het boerenland is natuurlijk zeer divers. Boerenland kan alleen akkers zijn met aardappelen, graan e.d. of de vollegrond groenteteelt. Maar het meest in het oog springend is wel het land van de rundveehouderij: grasland.
Screenshot Baltsende Grutto's

Wij hebben nu al ruim 4 maanden lang kunnen genieten van een stukje boerenland uit de veehouderij, met maisland.  Al zien we natuurlijk niet het geheel, maar slechts een stukje.

Rijk? Nee? 

In de veehouderij is de melkopbrengst belangrijk. Dat is immers de belangrijkste inkomensbron voor deze tak. Om een optimale opbrengst te krijgen is kwaliteit van gras, hooi en kuil uitermate belangrijk. Reden waarom in de loop van de jaren het kruidenrijke grasland verdween om er strak groen ingezaaid grasland voor terug te hebben. Weinig kruiden, betekent weinig biodiversiteit en dus weinig tot geen insecten en andere bodembewoners. En dus weinig tot geen voedselaanbod voor de (weide)vogels. Het gevolg laat zich raden.

Rijk? Ja!

Gelukkig werd dit ingezien. Ook al omdat veel boeren ook natuurliefhebbers zijn. In samenwerking met (eventueel lokale) natuurbeschermingsorganisaties en vogelwerkgroepen is er de afgelopen jaren op tal van plekken in Nederland begonnen om stukken weiland deels terug te geven aan de natuur. De plasdras maakte haar intrede in combinatie met kruidenrijk grasland. Dit biedt weer gelegenheid voor de terugkeer van de insecten en daarmee ook die van de vogels. (lees ook nog eens  de blog van Marcel Vedder (Boeren beleven altijd de lente)

Vogel Rijkdom

Wij hebben hier bij Beleef de Lente daarvan getuige mogen zijn. Een klein stukje plasdras met een maisland ernaast. De plasdras ruim omzoomd met een stuk kruidenrijk grasland. Een waarlijk habitat voor onze weidevogels.

En wat hebben we al veel vogels voor de camera kunnen en mogen zien.

In willekeurige volgorde, en zonder compleet te zijn:

1 Kievit

2 Tureluur

3 Scholekster

4 Grutto

5 Kokmeeuw

6 Kneu

7 Witgat

8 Knobbelzwaan

9 Oeverloper

10 Kemphaan

11 Wulp

12 Witte kwikstaart

13 Gele kwikstaart

14 Bergeend

15 Krakeend

16 Slobeend

17 Wilde eend

18 Casarca

19 Blauwe Reiger

20 Boerenzwaluw

21 Spreeuw

22 Nijlgans

23 Lepelaar

24 Kluut

25 Meerkoet

26 Holeduif

27 Houtduif

28 Mus

29 Grauwe gans

30 Grote Canadese gans

31 Watersnip

Ook zouden de Watersnip en Waterral gezien zijn op nachtbeelden, doch dit kon niet voor 100% geverifieerd worden. En mogelijk dat we ook nog wel eens een soort over het hoofd hebben gezien.

Een reactie van de eigenaars van het land: "Mooie beelden, ben elke keer weer verbaasd wat er allemaal leeft en groeit achter op het land".

Ja het zijn unieke beelden. Wat een rijkdom!

We gaan nog een paar weekjes genieten.

Screenshot van een zonsondergang

Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Boerenlandvogels Alle Beleef de Lente blogs