Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Merel

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Toon alle blogs & vlogs
Ronald Harxen / Fred van Diem

Door Ronald van Harxen
Voorzitter werkgroep STONE

Eindelijk zitvlees

Ronald van Harxen, STONE | zondag 14 april 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 952x

Ondanks een wel heel voortvarende start met al op 31 maart het eerste ei leek mevrouw steenuil er nog niet heel veel zin in te hebben. Ze zat nog maar net op de eieren, of ze stond er alweer naast. Het leek wel of ze zich vergist had, per ongeluk eruit gefloept. Maar wie A zegt, moet ook B(roeden).

Tiendaagse aanloop

Uit de precieze registraties van de telploeg blijkt dat pas ze sinds 10 april min of meer rustig zit te broeden i.e. meer dan 22 uur per dag op de eieren doorbrengt (zie de tabel en de grafiek). De hoogte van de balkjes in de grafiek correspondeert met het totale aantal uren dat ze die dag broedde. De rode balkjes zijn de dagen waarop ze een ei legde. Sinds de leg van het eerste ei zijn er 10 dagen verstreken, dat mag je gerust een lange aanloop noemen. Opvallend is dat ze ook na de leg van het laatste ei, nog heel onregelmatig broedt. Op 8 en 9 april gaat ze maar liefst 40 respectievelijk 39 keer van de eieren af. Vooral in de nachtelijke uren is ze dan nog veel buiten. Zitvlees moet je blijkbaar kweken.

Koninginnekind

Wanneer verwachten we het eerste jong? Dat is de vraag die in de chat regelmatig de ronde doet. Op basis van ervaringen uit het verleden, zou ik gokken op 30 april. Zou mooi zijn, de 'oude' Koninginnedag, de geboortedag van de voormalige koningin Juliana. Jarenlang was dat voor ons een belangrijke datum omdat we ons veldwerk altijd startten op de zaterdag die het dichtstbij deze dag lag. Toen in 2014 de naam veranderde in Koningsdag verdween de speciale betekenis die deze dag voor ons had. Koningsdag bekt gewoon niet zo lekker. Koninginnekind daarentegen wel.

Veel klein grut

Tot de belangrijkste taak van man steenuil behoort het verzorgen van de prooiaanvoer. Een (klein?) deel daarvan zal zich buiten het zicht van de camera afspelen, maar de prooien die hij de nestkast binnenbrengt worden nauwgezet genoteerd. Om nou te zeggen dat hij al zijn stinkende best doet, nou nee, niet echt. Vanaf 31 maart tot en met vrijdag 12 april heeft hij 56 prooien binnengebracht, veelal klein grut: 38 rupsen, 5 larves, 5 insecten, 4 regenwormen, 1 klein onduidelijk en 3 ware muizen. Maar wat ik al schreef: mogelijk heeft vrouw ook een deel buiten het zicht van de camera's ontvangen en zeker zal ze in de nachtelijke uren dat ze buiten was, zelf ook het een en ander gevangen hebben. Gezien de moeite die ze nog steeds heeft de kast te verlaten, lijdt ze echter beslist geen honger.

De bovenstaande informatie danken we aan de inzet van telploeg niet mogelijke geweest, daarvoor hartelijk dank! Gelukkig hadden zij van meet af aan wel zitvlees!

Foto: André Eijkenaar


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek co├Ârdineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs