Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs
De visarenden hebben het mooiste uitzicht van alle bewoners in de Biesbosch!

Door Harm Blom

Drie jonge visarenden geringd!

Harm Blom | vrijdag 1 juli 2022 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 331x

Voor de tweede keer ooit is het gelukt om in Nederland jonge visarenden te ringen. In 2019 is een eerste jonge visarend in de Biesbosch geringd en nu zijn op hetzelfde nest drie gezonde jongen voorzien van kleurringen. Een belangrijke stap in het onderzoek naar deze boeiende vogelsoort!
Met veel zorg worden de jongen geringd en gemeten.

Hoog en veilig

Een hoogspanningsmast in de Brabantse Biesbosch biedt één van de vier Nederlandse broedparen nestgelegenheid. Op bijna 65 meter hoogte kropen dit voorjaar drie jongen uit het ei. Met de kleurringen zijn de visarendjongen voortaan individueel herkenbaar. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet op het vlak van onderzoek én bescherming naar deze zeldzame soort. Het ringen van de visarend is een samenwerkingsproject van TenneT, Evides, Sovon Vogelonderzoek Nederland en Staatsbosbeheer.

Onderzoek en bescherming

Visarenden broeden pas sinds 2016 in ons land. Om meer kennis over ze te verzamelen worden er indien mogelijk jonge vogels geringd. Om visarenden in de toekomst goed te kunnen beschermen is het goed om te weten welke gebieden ze bezoeken, hoe lang ze blijven leven en of ze in de toekomst terugkeren naar ons land. Visarenden zijn echte trekvogels, die langs de kust van West-Afrika overwinteren. In de Biesbosch broeden visarenden in bomen en in hoogspanningsmasten van TenneT. Alleen het nest in een hoogspanningsmast kan veilig bereikt worden om de jongen te kunnen ringen. Het ringen moet zowel zorgvuldig als snel gebeuren, om de visarenden zo minimaal mogelijk te verstoren. De vogels zijn voorzien van een metalen ring en een witte kleurring met zwarte inscriptie.

Gezonde jongen

De drie jongen waren goed op gewicht en zagen er gezond uit. Ze waren ongeveer 7 weken oud, wogen tussen de 1600-1700 gram en twee van de drie vogels waren gezien hun gewicht waarschijnlijk vrouwtjes. Bij visarenden zijn vrouwtjes iets groter en zwaarder dan mannetjes. De verwachting is dat deze jongen eind juli het nest gaan verlaten. Vaak blijven de jonge vogels nog tot begin september in het gebied en worden ook buiten het nest vaak nog een tijdje gevoerd door het mannetje. Het vrouwtje vertrekt naar verwachting al wat eerder na het uitvliegen richting het zuiden.

De jonge vogels kiezen hun eigen moment om hun route naar de overwinteringsgebieden te gaan ontdekken.

Biesbosch brongebied voor Nederlandse visarend populatie

In de Biesbosch broeden sinds 2016 visarenden en dit jaar broeden er in dit gebied met succes drie broedparen. Op een vierde plek heeft een man wel een nest gebouwd maar daar is geen sprake van een broedgeval. Het goede nieuws is dat er dit jaar elders in Nederland een vierde paar met succes broedt. Daarmee is voor het eerst buiten de Biesbosch sprake van een broedgeval van visarenden.

De broedgevallen in de Biesbosch vormen in Europa een nieuwe populatie. De dichtstbijzijnde visarenden broeden op meer dan 300 km in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Enkele broedende visarenden in de Biesbosch dragen kleurringen. Dankzij die ringen is duidelijk dat zowel Duitse als Engelse vogels Nederland hebben ontdekt als broedgebied. Door deze kleurringen is het mogelijk om de vogels individueel te herkennen en om te zien waar ze zich later gaan vestigen.

Stille, visrijke waterrijke gebieden

De visarend kiest in de Biesbosch grote, stille en visrijke gebieden uit om te broeden. Met name de gebieden die aan het water zijn teruggegeven in kader van ‘Ruimte voor de Rivier’ vormen door de geslotenverklaring voor watersport een zeer geschikt leefgebied.

Vanaf verschillende wandelpaden en kreken heb je een grote kans om visarenden te kunnen zien en dit geeft vele duizenden mensen een unieke natuurbelevenis. Maar absolute broedrust rondom de nestlocaties is een vereiste. Daarvoor sluit Staatsbosbeheer indien nodig tijdelijk kreken en wandelpaden af.


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Visarend Alle Beleef de Lente blogs