Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs
Ronald Harxen / Fred van Diem

Door Ronald van Harxen
Voorzitter werkgroep STONE

De mannen zijn de klos

Ronald van Harxen, STONE | maandag 10 mei 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 539x

Zou je in zekere zin kunnen stellen, dat man steenuil toch een beetje meer de dupe is van het niet uitkomen van de eieren - hij blijft maar prooien moeten aanvoeren - helemaal geldt dat voor de mannen (bos)muis. We hebben de dames en heren muis die we troffen eens onder de loep gelegd, en wat bleek?

Drie keer zoveel

Het zijn vooral mannetjes muizen die gevangen worden door steenuilen. Uiteraard zijn er ook wel eens vrouwtjes de klos, maar bijvoorbeeld bij de 35 bosmuizen die we afgelopen dagen tijdens de controle van onze nestkasten troffen en die we konden seksen betrof het 30 keer een man en slechts 5 keer een vrouw. Een verhouding van 1:7 in het 'voordeel' van de mannen. De 3 bruine ratjes: allemaal mannen, de 6 rosse woelmuizen: 4 mannen en 2 vrouwen. Van de andere soorten zijn de aantalllen nog te klein om iets te kunnen zeggen over de verhouding. Maar alle muizen op een hoop gegooid: 41 mannen tegenover 13 vrouwen. Ruim drie keer zoveel mannen dan vrouwen dus. 

Groter risico

Smaken mannen beter? Zijn ze minder slim in het ontwijken van jagende steenuilen dan hun vrouwen? Hebben vrouwelijke steenuilen een voorkeur voor mannelijke muizen? Of is er wat anders aan de hand?  In een artikel over hamsters in Zuid-Limburg vonden de auteurs een scheve verhouding tussen de overleving van vrouweliijke en mannelijke hamsters als gevolg van predatie. Met name in het voortplantingsseizoen. Mannetjes hamsters lopen dan een groter risico door een rover gepakt te worden dan de vrouwtjes omdat ze veel meer tijd buiten hun holen doorbrengen. In de vakliteratuur heet dat de 'Risky Male Hypothesis". Dat prikkelde onze nieuwsgierigheid: zou dat ook voor veldmuizen en andere muizen gelden?

Waar zijn de veldmuizen?

In mijn blog van 21 maart besteedde ik aandacht aan de rol die veldmuizen spelen in de ecologie van tal van predatioren. Op het eind van dat blog schreef ik: we gaan dit jaar op zoek naar muizen met én zonder ballen. Nu dus de eerste resultaten. Het aantal muizen dat we treffen zal ongetwijfeld de komende weken fors oplopen, daarmee wordt de uitkomst van onze bevindingen een stuk betrouwbaarder. De oplettende lezer zal het wellicht opgevallen zijn: in de opsomming van aangetroffen muizen ontbreekt de veldmuis. We troffen er slechts 5, tegenover 37 bosmuizen. Wat is hier aan de hand? Daarover in een een volgend blog.

Foto in de header: 2 rosse woelmuizen, links een man en rechts een vrouw.

Foto hieronder: deze dame steenuil troffen we terwijl ze met de lunch bezig was. Op het menu stond bosmuis (homme, bleu).

 


STONE

Steenuilenoverleg Nederland (STONE) is een landelijke werkgroep die steenuilenbescherming en -onderzoek co├Ârdineert, stimuleert en faciliteert. Daartoe wordt samengewerkt met relevante binnen- en buitenlandse, professionele en vrijwilligersorganisaties. STONE is een vrijwilligersorganisatie, zonder betaalde krachten. Bezoek de website van STONE


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Steenuil Alle Beleef de Lente blogs