naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Steenuil

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Slechtvalk

Live

Ooievaar

Live

Nijlgans

Live

Merel

Live

Torenvalk

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Gekraagde roodstaart

Geen broedsel

Kauw

De jonge slechtvalken vliegen nu écht   *   Afscheid van de kauwen met seizoensoverzicht   *   Jonge torenvalk na een dagje uit weer terug in de nestkast   *   Alle drie de jonge steenuilen zijn nu echte takkelingen   *   De jonge ooievaars zijn geringd!
Toon alle blogs & vlogs

Door Ben Mombarg
Beleef de Lente

Daar is het laatste ei nog niet over gelegd!

Ben Mombarg, Kerkuilenwerkgroep Nederland | dinsdag 28 april 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 70x

We zijn in een nieuwe fase beland bij de kerkuilen: het broeden. Nu breekt er een periode van rust aan in de nestkast: het vrouwtje broedt, het mannetje voorziet haar van voedsel.
Foto André Eijkenaar

Na het eerste ei

Na het leggen van het eerste ei begint het vrouwtje kerkuil direct te broeden. Twee tot drie keer per uur keert ze de eieren met de onderkant van haar snavel. Het regelmatig keren van de eieren is van groot belang voor de ontwikkeling van de kiem en voor een goede verdeling van de warmte over het ei.

Samen of alleen?

Het vrouwtje kerkuil broedt alleen, terwijl het mannetje kerkuil haar gedurende de gehele broedperiode voorziet van voedsel. Krijgt ze in deze periode te weinig voedsel, dan kiest ze voor zichzelf en verlaat ze het legsel. Tegen het einde van de broedperiode die zo’n 30 dagen duurt, komen de eieren uit.

Mannen beschermen hun vrouwen

In het clubhuis werd opgemerkt dat man kerkuil heerlijk doorsliep, terwijl vrouw een ei aan het leggen was. Dit is normaal gedrag voor een man kerkuil. Ongeveer twee weken voordat de kerkuilen het eerste ei leggen en gedurende de eifase blijft het mannetje vaak bij het vrouwtje in de nestkast. Waarschijnlijk om andere mannetjes, indien nodig, te verjagen.

Broedstrategie

Als man kerkuil véél muizen aansleept, dan zien we een toename van het aantal eieren. En als er heel veel voedselaanbod is, kunnen kerkuilen twee of drie vervolglegsels produceren. Kerkuilen volgen het prooiaanbod. Kerkuilen zijn daarom een indicatiesoort voor het voorkomen van kleine zoogdieren.

Zijn er voldoende muizen?

Lees het prooienblog van Bernice, de afgelopen twee dagen komen er mondjesmaat muizen binnen. Ik ben benieuwd of het maaien van delen van het terrein hier verandering in brengt? Doordat het prooiaanbod op dit moment niet enorm ruim is, kan het zomaar zijn dat ze kiest voor een klein legsel….en daar is het laatste ei nog niet over gelegd! Ik ga voor 6 eieren, ik volg het met spanning en ben ontzettend benieuwd hoeveel eieren vrouw kerkuil nog gaat leggen.

Foto André Eijkenaar

Kerkuilenwerkgroep Nederland

De stichting Kerkuilenwerkgroep heeft tot doel het ‘beschermen van de kerkuil’ door ‘het geven van voorlichting en educatie, door het plaatsen van nestkasten en het verzamelen en registreren van gegevens’. De stichting is een overkoepelende landelijke organisatie met ongeveer 1.000 vrijwilligers, die werkzaam zijn in 16 regio’s die landelijk ruim 10.000 kerkuilnestkasten beheren en controleren. Dankzij de inspanningen van deze vrijwilligers en de medewerking van boeren en burgers is de broedpopulatie van kerkuilen toegenomen van ongeveer 100 broedparen eind jaren ’70 tot 3.000 nu. Meer weten? Bezoek de website van Kerkuilenwerkgroep Nederland


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs

Deel dit bericht