Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Cultuurjungle

Wim van Nee, STORK | zaterdag 17 april 2021 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 517x

Vorige week nog een ode aan de IJsseldelta, maar niet alles is koek en ei. Vandaag een kijkje de andere kant op.
Broedende scholekster, kansloze onderneming

Eentonig

De weilanden staan eentonig vol met Engels raaigras. Akkers zijn immens groot geworden, om nog enigszins renderend te zijn. Waterpeil wordt laag gehouden om  zware landbouwmachines de mogelijkheid te geven om snel het land op te kunnen. Ieder nieuw fietspad levert een weidevogelvrije zone op. Iedere Nederlandse vierkante meter wordt beheerd en moet tot nut zijn.

Toename

De bevolking in Nederland is sinds de jaren ‘70 toegenomen met meer dan 5 miljoen mensen. Iedereen moet uiteraard wonen, verstedelijking neemt toe.  Iedereen wil zich kunnen verplaatsen door het land, het wegennet breidt steeds verder uit. Iedereen moet kunnen recreëren, steeds meer fietspaden doorkruisen de groene ruimte. De natuur wordt steeds verder teruggedrongen en moet zijn weg vinden in de kleine stukjes die overblijven.

Langs de randen

Ooievaars lijken zich te redden. Zij bewegen zich juist op en langs de randen van de menselijke activiteit. En die randen zijn er genoeg langs de bebouwing van de steden. Voor kritische soorten, zoals de grutto,  is het echter één minuut voor twaalf. Hun leefgebied is zover verdwenen of aangetast, dat ze de vlucht moeten nemen naar plekken die op voorhand kansloos zijn. Een scholekster heeft midden op een kale akker misschien wel de mogelijkheid om een broedsel te starten, maar is op voorhand kansloos. Er is geen enkele beschutting om te kunnen vluchten, waardoor predatoren vrij spel hebben.

Te gemakkelijk

Nederland is een cultuurjungle geworden, waarin alles anders is, dan hoe het ooit was. Soorten die hoge eisen stellen aan de omgeving, zoals de grutto, leggen het loodje.
En als een ooievaar door het weiland loopt, dan wordt hij zomaar verantwoordelijk gehouden voor het probleem van de grutto. De ooievaar is immers toegenomen, de grutto afgenomen. Eén en één is twee, dan moet de ooievaar wel de oorzaak zijn …
Zo gemakkelijk wordt er soms geredeneerd. Zo gemakkelijk wordt er voorbij gegaan aan al het andere dat zo zwaar drukt op de natuurlijke kant van onze wereld.

Hoop

Soms word je er wel moedeloos van. Maar als je dan overal weer vogels hoort fluiten, als kikkers hun wangen volblazen, als de dotters op springen staan, als de ooievaars in Gennep op hun eieren liggen, dan zie je dat de natuur ook sterk is. Dan besef je dat het voorjaar volop begonnen is. En dat geeft weer hoop. 

Iedereen een prachtig voorjaar toegewenst!

 

Wim van Nee
STORK


STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs