Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Bijzonder bezoek

Wim van Nee, STORK | zaterdag 11 april 2020 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 837x

'Met een knipoog van de ooievaar'. Dit is de titel van het weblog dat ik voor vandaag had willen schrijven. Terwijl in Gennep op het nest een stevige ruzie te zien was, gebeurde er afgelopen week op een andere plek iets bijzonders, waardoor ik van gedachten veranderde.

Zwarte ooievaar

Het begon een week of twee geleden op zo’n lekkere warme dag. Ineens was hij er, een zwarte ooievaar.  Hij vloog zomaar boven ons huis en draaide zijn rondjes op de thermiek, om daarna in glijvlucht uit het zicht te verdwijnen. De dagen erna zagen we bijna dagelijks witte ooievaars overvliegen. Het vermoeden begon te rijzen, dat ze in de buurt bivakkeerden. 


Nest

Afgelopen week kwam het antwoord. Een paartje witte ooievaars en één zwarte ooievaar maken samen aanspraak op een paalnest in de buurt. En hoe dat gebeurt, is bijzonder. De zwarte ooievaar zit op het nest, de twee witte zien het vanaf het rieten dak van een schuurtje met lede ogen aan. Als zij samen op de wieken gaan, dan voegt de zwarte verwant zich bij hen. Heel gebroederlijk vliegen ze samen naar een thermiekbel om hoogte te winnen. Een derde witte ooievaar sluit aan. Vier ooievaars zweven rond tegen een prachtige blauwe voorjaarslucht. 

Langzaam keren de witte ooievaars terug, ze komen als eerste beneden en landen op hun nest. Ze klepperen luid ter bevestiging van de paarband, want voor een echte paarband is een nest onmisbaar. Maar een paar tellen later volgt de zwarte ooievaar en als die aanstalten maakt om ook op het nest te landen, maken de witte onmiddellijk plaats. Het is duidelijk wie het meest te vertellen heeft.


Schuw

Maar wat is hier nu aan de hand? Zwarte ooievaars broeden (nog) niet in Nederland. Het zijn schuwe vogels van moerasbossen, die veel te vinden zijn langs rivieren zoals de Elbe. Het zijn vooral vogels van het water en ze eten onder andere vis. Dat is anders dan onze witte ooievaar, die zijn voedsel vooral vindt in de (natte) weiden, langs slootkanten en in ruigtes. Zwarte ooievaars broeden in de bomen van moerasbossen, ver weg van menselijke drukte. 


Verwantschap

De keuze van de zwarte ooievaar voor het kunstnest in een gecultiveerde omgeving is echt heel opmerkelijk. Toch lijkt hij zich hier helemaal thuis te voelen tussen de witte, ze herkennen de verwantschap. Het samen optrekken ziet er vriendelijk uit, behalve als de twee witte op het nest gaan staan. Die plek is voor de zwarte ooievaar en dat laat hij merken.


Takkensleperij

Van serieus broedgedrag is echter geen sprake. Het nest is bijna kaal en de zwarte ooievaar houdt zich in zijn eentje niet bezig met takkensleperij. Ook de witte ooievaars zetten niet overtuigend door. Als ze echt zouden willen dan kunnen ze de zwarte ooievaar wel de baas. Er is wel een verklaring voor. Het witte ooievaarsvrouwtje is nog maar twee jaar oud. Dat is jong om al tot broeden te komen. Het is maar de vraag of ze al geslachtsrijp is. Het bezetten van het nest is voor haar nog slechts een spel.

De zwarte ooievaar triomfeert. 
Voorlopig.


Wim van Nee
Annemieke Enters
STORK

PS: Vandaag, zaterdag 11 april, hebben we de ooievaars niet meer bij het nest gezien.


STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs