Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Bescherming

Sienna Obdeijn | dinsdag 9 juli 2019 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 995x

Na jaren van bescherming gaat het steeds beter met de kerkuil in Nederland. Maar hoe zit dat eigenlijk met de bescherming van de kerkuil en wat kan u zelf doen om de kerkuil een handje te helpen? Bescherming blijft immers belangrijk. 
Foto: Duangnapab

Hard werken

Halverwege de jaren '60 was de kerkuil nagenoeg uit ons land verdwenen. Er waren een aantal strenge winters geweest en door de ophoping van het landbouwgif DDT in de voedselketen kreeg de kerkuil een behoorlijke klap te verduren. Vrijwilligers probeerden op allerlei manieren de kerkuil weer naar Nederland te lokken met nestkasten, wat een groot succes bleek. De kerkuil kwam er weer bovenop door het vele werk van de Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland, vrijwilligers en boeren die er samen voor hebben gezorgd dat er nestgelegenheden en veilige foerageer gebieden kwamen. Dankzij al deze inzet staat de kerkuil sinds 2017 niet meer op de Rode lijst van Nederlandse broedvogels.  
Echter betekend dit niet dat het beschermen van deze soort nu klaar is. Bescherming gaat altijd door en is altijd een actueel onderwerp.  

Kerkuilparadijs 

Wat u zelf kan doen om de kerkuil te beschermen? Wie buitenaf in een (half)open landschap woont, kan overwegen om een nestgelegenheid te plaatsen. Daarnaast is voedsel aanbod erg belangrijk. Jaarlijks eten volwassen kerkuilen zo'n 1500 knaagdieren, waarvan het overgrote deel muizen is. Zoals Bernice al in haar blog schreef, zijn muizen gebaat bij een wat rommelige omgeving. Dus laat vooral wat bladeren en takken liggen in de tuin voor de prooidieren zoals muizen. Zolang er een nestgelegenheid en voldoende voedselaanbod aanwezig is, zal de kerkuil zich snel thuis voelen. 

Gif, liever niet

Helaas zien wij mensen de prooidieren van kerkuilen vaak als plaagdieren en worden deze op vele verschillende manieren bestreden.Met het gebruik van gif is de kans erg groot dat dit ook weer hoger in de voedselketen terecht komt en op die manier dus ook bij uilen en roofvogels.Dit geldt overigens niet alleen voor muizen- en rattengif, maar voor alle soorten gif die tegen ongewenste planten en dieren worden gebruikt. Gif doodt niet alleen de plaag, maar hoopt zich uiteindelijk verder op in de voedselketen. Hierdoor zullen vele dieren onbedoeld het gif binnenkrijgen met alle gevolgen van dien. Gebruik daarom liever de ouderwetse muizenklem, wanneer u last heeft van een plaag. Of nog beter, laat de roofvogels en uilen het werk doen.  


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Kerkuil Alle Beleef de Lente blogs