Navigatie overslaan

Live

Steenuil

Live

Oehoe

Live

Vijver

Live

Kerkuil

Live

Ooievaar

Live

Koolmees

Live

Torenvalk

Live

Visarend

Live

Boerenlandvogels

Live

Zeearend

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Slechtvalk

Geen broedsel

Merel

Toon alle blogs & vlogs

Beleef het mee

Wim van Nee, STORK | zondag 5 maart 2023 | Vind ik leuk | Bewaar deze blog | 272x

De Beleef de Lente camera’s reizen door het land. Acht jaren lang is Gennep de vertrouwde plek geweest, dit jaar is er een geweldige locatie bijgekomen. Titia heeft jullie hierover in haar weblogs al bijgepraat.

Geelgors

We richten onze blik vooruit. Als ik naar buiten kijk, dan zie ik dat de lente  op springen staat. De sneeuwklokjes staan dapper te bloeien, de koolmezen tonen belangstelling voor de nestkastjes. Op de grond scharrelen nog geelgorzen rond. Misschien blijft een paartje om hier in de tuin te broeden. Veel ooievaars zijn teruggekeerd op hun nestplaats. De eerste hand wordt gelegd aan het klaarmaken van het nest voor de komende broedtijd.

Allerlei onderwerpen gaan ongetwijfeld de revue weer passeren.  Van nestbouw tot nestgevechten, van eerste ei tot eerste jong, van eerste slachtoffer tot eerste uitvlieger. Daar tussendoor wordt er vast weer gesproken over weidevogels, wel of niet ingrijpen, verkeerd voedsel en gevaarlijke braakballen. Allemaal dingen die horen bij een normaal ooievaarsbroedseizoen.

Vogelgriep

Maar er ligt ook een wat spannender kwestie op de loer: Vogelgriep. Vorig broedseizoen is duidelijk geworden, dat ooievaars het slachtoffer kunnen zijn. Tenminste 80 ooievaars zijn gesneuveld, maar het werkelijke aantal ligt ongetwijfeld hoger.  De ogen zijn vooral gericht op de pluimveesector, maar gevolgen kunnen ook groot zijn voor wilde vogels. Het wordt echt spannend wanneer het vogelgriepvirus ook mensen kan gaan besmetten, dus oplettendheid is geboden.
Lees meer in de Stork-publicatie Ooievaars en vogelgriep.

Intussen kijk ik naar de beelden van het nest in de Rottige Meente. Er is al gebouwd aan het nest, vreemde ooievaars wagen ook een kansje en de camera is al door toedoen van een van de broedvogels ontregeld geweest en weer rechtgezet. Kortom, het ziet er weer hoopvol uit.
Een mooie lente toegewenst.

 

Wim van Nee
Stork


STORK

STORK, de Engelse naam voor een echte Nederlandse vogel: de ooievaar. STORK is een vrijwilligersorganisatie, die zich belangeloos inzet voor de ooievaars in Nederland. In de jaren zestig waren de ooievaar in Nederland vrijwel uitgestorven, door het gebruik van zware pesticiden zoals DDT. Om de ooievaar te laten terugkeren, hebben vele vrijwilligers en Vogelbescherming Nederland zich sinds 1969 flink ingezet. Het doel was de terugkeer van de ooievaar als broedvogel in Nederland. Dat lukt. Met de ooievaars lijkt het nu goed te gaan. Het aantal broedparen neemt weer toe. Bezoek de website van STORK


Vind ik leuk
Bewaar deze blog

Meer over

Ooievaar Alle Beleef de Lente blogs