naar vogelbescherming.nl Vogelbescherming Nederland - Samen voor vogels en natuur

Live

Slechtvalk

Live

Kerkuil

Live

Steenuil

Live

Kauw

Live

Ooievaar

Live

Huiszwaluw

Live

Voedertafel

Uitgevlogen

Lepelaar

Uitgevlogen

Koolmees

Uitgevlogen

Bosuil

Geen broedsel

Havik

Tweede ei bij de huiszwaluw!   *   Bekijk de seizoenssamenvatting van de slechtvalken in beeld en woord!   *   M en V kerkuilen hebben de kast weer voor zichzelf!   *   De jonge huiszwaluw maakt zijn eerste vlucht!   *   De drie jonge ooievaar zijn volleerde vliegers geworden

Even voorstellen: de zwarte stern

Zwarte sterns zijn vogels van het ondiepe moeras. Een kleine stern met vrij korte staart en relatief brede vleugels. In prachtkleed is het lichaam grotendeels zwart met asgrijze bovendelen. Poten en snavel zijn zwart, resp. bruin. De staart is aan de onderzijde wit. Vrouwtjes zijn meestal wat valer.

Nest

Zwarte sterns broeden in mei-juni. Ze hebben 1 legsel per jaar van 2-3 eieren. Broedduur 20-22 dagen. Het nest wordt gemaakt in zoetwatermilieus op drijvende vegetatie, liefst krabbenscheer, of kunstmatige nestvlotjes. Ze broeden in kleine kolonies. De jongen zitten 25-28 dagen op het nest. Ze kunnen het nest al vanaf de tweede week voor langere tijd verlaten en worden nog enige tijd na uitvliegen gevoerd.

Voedsel

Zwarte sterns eten kleine visjes, amfibieën, insecten en regenwormen. Hij bidt vaak en pikt dan voedsel op vanaf het wateroppervlak; jaagt ook op vliegende insecten.

Locatie: Gelderse Poort

 

De camera staat bij de nestvlotjes van zwarte sterns in De Oude Waal in de Ooijpolder, onderdeel van de Gelderse Poort. Dit is een natuurgebied van Staatsbosbeheer.

De Gelderse Poort ligt aan de oevers van Rijn en Waal achter Nijmegen. Staatsbosbeheer is hard bezig met het herstel van het oude rivierlandschap. In de Gelderse Poort worden kilometers oeverland teruggegeven aan de rivier. Het resultaat is verbluffend. Twintig jaar geleden graasden hier nog koeien; hierna gaf Staatsbosbeheer wind, water en dieren vrij spel. De rivieren vormden duinen, en de wilde paarden en runderen boetseerden een mozaïek van graslanden, ruigtes en waterplassen. Dit rivierenlandschap is puur natuur.

Flora en fauna
In de uiterwaarden zal weer plaats zijn voor nevengeulen, oftewel zijriviertjes. Daarin kunnen vissen hun eitjes leggen. Er zullen spontaan rivierbossen opschieten, zogenaamde ooibossen. Overal ontstaan plassen, moerassen en ruige bosjes. Een paradijs voor vissen, vogels en insecten. Jaarlijks overwinteren meer dan 150.000 ganzen in de Gelderse Poort. En overal duiken nieuwe plantjes op. De bevers, dassen, zeearenden en visarenden voelen zich nu al thuis in de Gelderse Poort. En straks misschien ook edelherten. In de uiterwaarden grazen wilde paarden en runderen. Houd veilige afstand, vooral als ze jongen hebben. 

Struinen door de natuur
In de Gelderse Poort kun je overal struinen buiten gebaande paden. En wie weet stuit je dan wel op een kudde galloways. In de winter vormt de dijk langs de Waal een prachtige tribune om de overwinterende ganzen te bekijken; het zijn er soms meer dan 150.000! In de schemer is de kans het grootst om bevers tegen te komen. En overal op de oevers vind je sporen van een bevermaal. 

Meer info over natuurgebied Gelders Poort vindt u op de website van Staatbosbeheer.